BAN LÃNH ĐẠO

Phó Viện trưởng

Chánh Văn phòng

Giám đốc Trung tâm Công nghệ Vật liệu

Giám đốc Trung tâm Quang điện tử

Giám đốc TT Ươm tạo CN và DN KHCN

Giám đốc Ban Kế hoạch - Tài chính