Công khai Ngân sách Nhà nước 9 tháng đầu năm 2022

Viện Ứng dụng công nghệ thông báo “Công khai Ngân sách Nhà nước 9 tháng đầu năm 2022”.

Chi tiết xem TẠI ĐÂY.

Nguồn: Ban Kế hoạch – Tài chính