GIỚI THIỆU

Viện Ứng dụng Công nghệ, thành lập ngày 16-10-1984 theo Nghị định 135/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) với tên gọi ban đầu là “Viện Nghiên cứu Công nghệ Quốc gia”. Từ 1984 đến 1994 Viện thuộc quản lý của Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng (Văn phòng Chính Phủ ngày nay); từ 1994 đến 2004 trực thuộc Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường nay là Bộ Khoa học và Công nghệ.

Sứ mệnh của Viện là nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ tiên tiến, tổ chức chuyển giao những công nghệ nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường; góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và đảm bảo an ninh quốc phòng.

Viện có 10 đơn vị trực thuộc gồm Văn phòng Viện, Ban Kế hoạch – Tài chính, Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh; Trung tâm Ươm tạo Công nghệ và Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ; Ban phát triển thị trường và Cơ sở hạ tầng; và 06 trung tâm R&D.

Viện NACENTECH hiện có 190 cán bộ, công nhân viên, trong đó lực lượng cán bộ nghiên cứu có trình độ sau đại học chiếm gần 40%; được đào tạo cơ bản có trình độ chuyên môn giỏi và phù hợp, có khả năng thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, triển khai và dịch vụ khoa học công nghệ một cách có hiệu quả.

Viện đã duy trì và phát triển hợp tác với các nước có quan hệ truyền thống như Nga, Trung Quốc, Đức, Hàn Quốc, Đài Loan… mở rộng mối quan hệ hợp tác với nhiều nước trên thế giới, các nước phát triển như Pháp, Mỹ, Nhật Bản, … và các nước trong khu vực… Bước vào giai đoạn phát triển mới, trong bối cảnh hội nhập quốc tế và khu vực về khoa học và công nghệ cùng với nhiều cơ hội và thách thức, Viện cố gắng vươn tới trở thành một Viện triển khai mạnh trong các lĩnh vực công nghệ cao đáp ứng các yêu cầu của Nhà nước và xã hội với tư tưởng chỉ đạo là hiệu quả, gắn nghiên cứu với thực tiễn sản xuất và cuộc sống.

LÃNH ĐẠO VIỆN

NguyenPhuHung

Viện trưởng: Nguyễn Phú Hùng

Số phòng làm việc: 304
Email: nphung@most.gov.vn

GiangManhKhoi

Phó Viện trưởng: Giang Mạnh Khôi

Số phòng làm việc: 303
Email: gmkhoi@most.gov.vn

CÁC PHÒNG BAN VÀ TRUNG TÂM

VĂN PHÒNG VIỆN

Địa chỉ: 25 Lê Thánh Tông, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04.39333389, Fax: 04.39330267

Lãnh đạo Văn phòng:

Chánh Văn phòng: Cung Hồng Kiên

Điện thoại: 0912003322 | Email: chkien@most.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng: Lê Minh Tùng

Điện thoại: 091 3296104 | Email: letung6868@gmail.com

BAN KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

Địa chỉ: P 401,403 – 25 Lê Thánh Tông, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02439336567| Email: ban.khtcv@gmail.com

Giám đốc Ban: ThS.Trần Thị Hồng Minh

Điện thoại: 02438262354 | Email: tthminh@most.gov.vn

BAN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VÀ CƠ SỞ HẠ TẦNG

Địa chỉ: 25 Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (+84) – 24 39 33 54 45 | Email: ptttudcn@most.gov.vn

Giám đốc Ban: Ths. Trịnh Mai Hương

Điện thoại : 02439335445B | Email: tmhuong@most.gov.vn

CHI NHÁNH VIỆN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 362A-366A Trường Chinh, F. 13, Q. Tân Bình , TP Нồ Chí Minh

Điện thoại : 02838109196 | Email: hcmudcn@most.gov.vn

Giám đốc: TS. Võ Đình Quang

Điện thoại :  02838109196 | Email: vdquang@most.gov.vn

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ VI ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC

Địa chỉ: Tầng 4, Nhà C6 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024 35540463 | Email: vdtthudcn@most.gov.vn

Lãnh đạo đơn vị:

Giám đốc: Nguyễn Huy Công

Điện thoại : 0243 8549215 | DĐ: 0904103244 | Email: nhcong@most.gov.vn

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ LASER

Địa chỉ: C6 Thanh Xuân Bắc, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 02438549064 | Email: nacenlas@most.gov.vn

PGĐ phụ trách: TS. Nguyễn Tuấn Anh

Điện thoại: 02438549064 | Email: tuananh@most.gov.vn

TRUNG TÂM QUANG ĐIỆN TỬ

Địa chỉ: C6 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 02438549425 |Email: qdtudcn@most.gov.vn

Giám đốc: TS. Phạm Hồng Tuấn

Điện thoại : 02435540397 | Email: phtuan@most.gov.vn

 

TRUNG TÂM SINH HỌC THỰC NGHIỆM

Địa chỉ: C6 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại : 02438549438 | Email: shudcn@most.gov.vn

PGĐ phụ trách: Ths. Trần Bảo Trâm

Điện thoại: 02435542415 | Email: tbtram@most.gov.vn

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU

Địa chỉ: C6 Thanh Xuân Bắc, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 02435545023 | Email: cnvludcn@most.gov.vn

Giám đốc: TS. Trần Hùng Thuận

Điện thoại: 02435545023 | Email: ththuan@most.gov.vn

TRUNG TÂM ƯƠM TẠO CÔNG NGHỆ VÀ DOANH NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Địa chỉ:  Khu Tập thể Q651, F. Bần Yên Nhân, TX. Mỹ Hào, Hưng Yên.

VPGD: 25 Lê Thánh Tông, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 02439336570 | Email: utcnudcn@most.gov.vn

Giám đốc: Ths. Trịnh Mai Hương

Điện thoại : 02439335445 | Email: tmhuong@most.gov.vn