Ngày/Day: 23Month/MayNăm/Year: 2019

  • Vietnamese-VN
  • English (United Kingdom)

Phổ biến pháp luật

Display # 
# Article Title Author Hits
1 Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định 54/2016/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập Administrator 994
2 Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí Administrator 892
3 Luật khoa học và công nghệ Administrator 864
4 Luật chuyển giao công nghệ Administrator 872
5 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật Administrator 930
6 Thông tư hướng dẫn quản lý Dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia Administrator 920
7 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Administrator 940
8 Nghị quyết về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến việc quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ Administrator 944
9 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng chống tham nhũng Administrator 987
10 Bản đồ hành chính nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Administrator 2268
11 Về việc tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam Administrator 2523
12 Tăng cường công tác quản lý đối với các tổ chức chứng nhận HACCP, ISO Administrator 2591
13 Quyết định hủy bỏ và công bố Tiêu chuẩn Quốc gia Administrator 2534
14 Thường vụ Quốc hội đồng ý sửa đổi Luật Chuyển giao công nghệ Administrator 3277
15 Quyết định ban hành Tiêu chuẩn Quốc gia Administrator 3272