Ngày/Day: 24Month/AugustNăm/Year: 2019

  • Vietnamese-VN
  • English (United Kingdom)

Banner

Phổ biến pháp luật

Display # 
# Article Title Author Hits
1 Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định 54/2016/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập Administrator 1325
2 Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí Administrator 1226
3 Luật khoa học và công nghệ Administrator 1171
4 Luật chuyển giao công nghệ Administrator 1200
5 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật Administrator 1246
6 Thông tư hướng dẫn quản lý Dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia Administrator 1238
7 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Administrator 1290
8 Nghị quyết về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến việc quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ Administrator 1264
9 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng chống tham nhũng Administrator 1324
10 Bản đồ hành chính nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Administrator 2522
11 Về việc tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam Administrator 2871
12 Tăng cường công tác quản lý đối với các tổ chức chứng nhận HACCP, ISO Administrator 2919
13 Quyết định hủy bỏ và công bố Tiêu chuẩn Quốc gia Administrator 2806
14 Thường vụ Quốc hội đồng ý sửa đổi Luật Chuyển giao công nghệ Administrator 3548
15 Quyết định ban hành Tiêu chuẩn Quốc gia Administrator 3628