Ngày/Day: 19Month/Tháng 2Năm/Year: 2019

  • Vietnamese-VN
  • English (United Kingdom)

Trung tâm sinh học thực nghiệm

Sơ đò tổ chứcChức năng nhiệm vụ

1. Nghiên cứu, đào tạo, ứng dụng và chuyển giao công nghệ cao, công nghệ mới thuộc các lĩnh vực công nghệ sinh học phục vụ nông nghiệp, xử lý môi trường và y sinh vào sản xuất và đời sống.
2. Thực hiện đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn về các chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm theo các quy định của pháp luật.
3. Hợp tác nghiên cứu khoa học, liên doanh, liên kết, phát triển công nghệ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và theo quy định của pháp luật.
4. Thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và theo quy định của pháp luật, bao gồm:
a) Tư vấn, nghiên cứu khoa học và công nghệ, cung cấp giải pháp kỹ thuật, chế thử sản phẩm;
b) Chuyển giao công nghệ, các giải pháp kỹ thuật;
c) Các chế phẩm, sản phẩm là kết quả nghiên cứu;
d) Trang thiết bị, nguyên liệu chế biến, sản phẩm thực phẩm nâng cao sức khỏe con người; các chế phẩm sinh học phục vụ nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, cây con giống nông-lâm nghiệp và bảo vệ môi trường;
đ) Dịch vụ phòng thí nghiệm, phân tích, đánh giá chất lượng thực phẩm, môi trường, phân bón…; quan trắc, đánh giá tác động môi trường; xây dựng các dự án bảo vệ môi trường và tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường.
5. Tham gia các hoạt động giám định, thẩm định về công nghệ, tư vấn kỹ thuật thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học, y sinh và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật; Tham gia nghiên cứu xây dựng các quy định về đánh giá, nghiệm thu, ứng dụng và công bố kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.
6. Quản lý viên chức, người lao động, tài sản và tài liệu của Trung tâm theo phân cấp của Viện Ứng dụng Công nghệ và theo quy định của pháp luật.
7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện Ứng dụng Công nghệ giao, Bộ Khoa học & Công nghệ giao.

Tiềm lực khoa học công nghệ

Thực hiện nghiên cứu và ứng dụng đề tài theo định hướng sử dụng các chế phẩm sinh học trong sản xuất nông nghiệp bền vững và bảo vệ môi trường; công nghệ màng trong bảo quản rau quả; bảo tồn và phát triển nguồn gen dược liệu; sưu tập và lưu giữ nguồn giống vi sinh vật, vi tảo phục vụ đời sống; công nghệ tách chiết các hoạt chất sinh học và chế biến thực phẩm
.

Thành tựu

- Giải thưởng Kovalepskaia 2012 cho tập thể.
- Trong 5 năm gần đây đã đăng kí 02 sáng chế/giải pháp hữu ích, 43 bài báo công bố trên Tạp chí và Hội nghị chuyên ngành trong nước và Quốc tế.
- Trung tâm có nhiều đề tài được ứng dụng và đạt được các giải thưởng về khoa học và công nghệ tiêu biểu như VIFOTECH, cúp vàng Techmart...
- Kết quả đề tài được chuyển giao công nghệ cho nhiều địa phương: Hải Dương, Vĩnh Phúc, Lai Châu, Cao Bằng, Phú Yên....

Sản phẩm tiêu biểu

Đối tác

1. Trong nước: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật, Viện Công nghệ sinh học, Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Công nghiệp thực phẩm, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam...
2. Ngoài nước: ĐH tổng hợp Chungnam, ĐH tổng hợp Kyung-Hee, Công ty ICFood (Hàn Quốc), Viện TISTR (Thái lan), Bảo tàng giống chuẩn CSIRO (Australia) ...

Thông tin liên lạc

Trung tâm Sinh học Thực nghiệm – C6 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội
ĐT: 04.38549438      Fax: 04.38545952   
Website: sinhhocthucnghiem.vn