Ngày/Day: 19Month/Tháng 2Năm/Year: 2019

  • Vietnamese-VN
  • English (United Kingdom)

Ban kế hoạch - Tài chính

Sơ đồ tổ chức

Giám đốc: Lê Hùng Lân

- ĐT: 0913 588 873

- Phòng làm việc: 301

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Phó giám đốc:

Trần Thị Hồng Minh

- ĐT: 0912 242 776

- Phòng làm việc: 401

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Trần Thị Hoài Hương

- ĐT: 0906 135 996

- Phòng làm việc: 401

 

- Email:

Chức năng nhiệm vụ

Chức năng:

Giúp Viện trưởng quản lý thống nhất về công tác chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, công tác tài chính và chế độ kế toán, các hoạt động khoa học và đào tạo, các hoạt động hợp tác với các tổ chức, cơ quan trong nước và ngoài nước, tìm kiếm, mở rộng thị trường của Viện Ứng dụng Công nghệ theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ:

1. Công tác kế hoạch và thị trường

- Là đầu mới thu thập các thông tin về định hướng phát triển và thị trường khoa học công nghệ trong lĩnh vực chuyên môn của Viện.

- Giám sát, quản lý tiến độ thực hiện kế hoạch được giao của Viện và các đơn vị trực thuộc Viện.

- Tổng hợp, xây dựng báo cáo tổng kết việc thực hiện kế hoạch hàng năm và định kỳ, báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định.

2. Công tác tài chính – kế toán

- Giúp Viện trưởng quản lý tập trung, thống nhất, hiệu quả các khoản thu, chi của Viện.

- Xây dựng và thực hiện các kế hoạch tài.

- Hướng dẫn các đơn vị dự toán thuộc Viện xây dựng dự toán thu, chi ngân sách hàng năm.

- Lập dự toán, tổ chức công tác kế toán và quyết toán các nguồn kinh phí của Viện theo quy định.

3. Công tác quản lý hoạt động khoa học – đào tạo

a. Công tác quản lý khoa học công nghệ

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan, nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, chính sách  nhằm tạo động lực thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu KHCN.

Thành lập hội đồng xét duyệt, thẩm định, nghiệm thu, kiểm tra định kỳ các đề tài, dự án do Viện và các đơn vị chủ trì.

Tổ chức biên tập, xét duyệt, xuất bản, quản lý, lưu trữ các tài liệu, hồ sơ các nhiệm vụ KHCN của Viện

b. Công tác quản lý đào tạo

Xây dựng, quản lý và triển khai chương trình đào tạo Tiến sĩ của Viện.

4. Công tác đối ngoại

Tổ chức đón tiếp các đoàn khách trong và ngoài nước đến thăm và làm việc với Viện.

Hướng dẫn cho cán bộ về việc đi công tác nước ngoài.

Quản lý các thông tin của Viện bằng ngoại ngữ.

 

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

Thông tin liên lạc

- Địa chỉ: 
Ban Kế hoạch -Tài chính, Viện Ứng dụng Công nghệ, Bộ KH&CN
Tầng 4, 25 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại/Fax: 04239336567
- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.