Ngày/Day: 23Month/Tháng 3Năm/Year: 2019

  • Vietnamese-VN
  • English (United Kingdom)

Ban quản lý đầu tư và phát triển dự án

Sơ đồ tổ chức

Tên gọi : Ban quản lý đầu tư và Phát triển dự án
Sơ đồ tổ chức
- Ban giám đốc
- Quản trị Tài chính
- Hợp tác phát triển
- Quản lý dự án

Chức năng nhiệm vụ

Là tổ chức sự nghiệp có thu, trực thuộc Viện ứng dụng Công nghệ, có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản để giao dịch.

- Được ký kết các hợp đồng kinh tế về dịch vụ KH&CN với các tổ chức, cá nhân theo quy định. Là đầu mối giao dịch và phối hợp tìm kiếm, huy động các nguồn tài trợ, hỗ trợ kinh phí và đầu tư cho các dự án của Viện.

- Tổ chức và tham gia các hoạt động về Hội nghị, tọa đàm, kêu gọi đầu tư, phục vụ công tác tuyên truyền KHCN của Viện, hợp tác đầu tư.

- Quản lý các dự án đầu tư trọng điểm của Viện. Giúp Viện trưởng giám sát và đánh giá hiệu quả đầu tư các dự án.

- Quản lý các hạ tầng và máy móc thiết bị phục vụ xây dựng thí điểm các mô hình kết nối nhà nghiên cứu với thị trường, hạ tầng phục vụ ứng dụng khoa học công nghệ để tạo ra các sản phẩm có giá trị thương phẩm cao.

- Tham mưu cho Lãnh đạo Viện về các phương án quản lý và khai thác các dự án nhằm phát huy tối đa các nguồn lực bên trong và bên ngoài Viên. Thực hiện các công việc do Viện trưởng giao

Tiềm lực khoa học công nghệ

-  Có kinh nghiệm trong công tác phối hợp, triển khai các dự án về XD công trình, đầu tư trang thiết bị, hợp tác triển khai, tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ cho dự án.
- Cán bộ quản lý các dự án có kinh nghiệm , được đào tạo và cấp các chúng chỉ liên quan trong hoạt động quản lý dự án

Thành tựu

- Chủ trì Lập dự án đầu tư Khu các Trung tâm nghiên cứu, phát triển ứng dụng và chuyển giao công nghệ.
- Chủ trì và Phối hợp các đơn vị trong và ngoài Viện Lập triển khai thực hiện các dự án đầu tư trang thiết bị cho Phòng thí nghiệm trọng điểm của Viện: Phòng thí nghiệm Quang tử, Phòng thí nghiệm xử lý tín hiệu, Phòng thí nghiệm Phát triển ứng dụng Y sinh công nghệ cao, Tăng cường năng lực nghiên cứu và trang thiết bị cho Phòng thí nghiệm Kiểm nghiệm sản phẩm cây trồng, Phòng thí nghiệm Sinh học, Phòng thí nghiệm thuộc lĩnh vực Laser trong Công nghiệp và Y tế, Vi điện tử, Vật liệu môi trường, Quang điện tử ứng dụng.
- Tham gia các công việc hợp tác, tìm kiếm nguồn kinh phí tài trợ từ các tổ chức trong và ngoài nước: Dự án vườn ươm Công nghệ tại Nacentech do Vương quốc Bỉ tài trợ, Dự án hợp tác Nghị Định thư giữa Viện Ứng dụng Công nghệ và Tập đoàn Điện tử Công nghiệp Sumitomo trong lĩnh vực Giao thông thông minh. Các dự án hợp tác quốc tế và chuyển giao công nghệ khác...

Thông tin liên lạc

- Trụ sở chính : 25 Lê Thánh Tông, quận Hoàn kiếm, thành phố Hà nội.
-Điện thoại :  (84-4) 3933 5445
-Fax:              (84-4) 3933 0267