Ngày/Day: 07Month/Tháng 12Năm/Year: 2019

  • Vietnamese-VN
  • English (United Kingdom)

Tăng cường công tác quản lý đối với các tổ chức chứng nhận HACCP, ISO

Ngày 31/8/2016, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước đã có Công văn số 1444/SNN-QLCL gửi Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đề nghị tăng cường công tác quản lý đối với các tổ chức chứng nhận Hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn- HACCP, ISO.