Ngày/Day: 13Month/Tháng 12Năm/Year: 2018

  • Vietnamese-VN
  • English (United Kingdom)

TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN KIẾN THỨC PCCC NĂM 2017 TẠI VIỆN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ - C6 THANH XUÂN BẮC

Thực hiện Luật Phòng cháy và chữa cháy đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2001;  Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy số 40/2013/QH13; Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy có hiệu lực từ ngày 15/9/2014; Căn cứ Thông tư số 66/TT-BCA ngày 16/12/2014 có hiệu lực từ ngày 06/02/2015 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 79/2014/NĐ-CP.

Triển khai định kỳ hàng năm về công tác Phòng cháy và chữa cháy (PCCC) của Viện Ứng dụng Công nghệ

Chiều 08-12, Viện Ứng dụng Công nghệ phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy số 8 Hà Nội, đã tổ chức huấn luyện, tuyên truyền phổ biến kiến thức PCCC định kỳ năm 2017.

Tới dự buổi tuyên truyền có đồng chí Lê Minh Tùng – Phó Chánh Văn phòng Viện, phó Ban Chỉ huy PCCC cơ sở, cùng toàn thể các đồng chí đội viên đội PCCC cơ sở Viện tại C6 Thanh Xuân Bắc.

Tại buổi tuyên truyền, phổ biến kiến thức PCCC, Đồng chí Đại úy Dương Văn Năm, giảng viên trường Học Viện Cảnh sát PCCC Hà Nội đã thông tin, tổng hợp về tình hình cháy nổ, tình hình thiệt hại, nguyên nhân cháy trong năm 2017… qua đó Đồng chí Dương Văn Năm phân tích các nguyên nhân dẫn đến cháy nổ, các dấu hiệu nhận biết cháy, biện pháp ứng cứu, biện pháp đề phòng từ đó có biện pháp phòng cháy và chữa cháy …

Thông qua buổi tuyên truyền phổ biến kiến thức về PCCC năm 2017 các đồng chí trong đội PCCC cơ sở C6 cũng như cán bộ, Viên chức trong Viện nắm bắt, hiểu biết hơn về tình hình cháy nổ, tính chất nguy hiểm, biện pháp phòng cháy và một số kiến thức cơ bản sử dụng các phương tiện chữa cháy, nâng cao xử lý các tình huống góp phần hạn chế tối đa thiệt hại về người cũng như về tài sản khi có sự cố cháy, nổ xảy ra

Một số hình ảnh trong buổi tuyên truyền phổ biến kiến thức PCCC năm 2017 tại C6 Thanh Xuân Bắc.


Đại úy Dương Văn Năm hướng dẫn, tuyên truyền phổ biến kiến thức PCCC cho đội PCCC cơ sở Viện Ứng dụng Công nghệ tại C6 Thanh Xuân Bắc


Đại úy Dương Văn Năm hướng dẫn, tuyên truyền phổ biến kiến thức PCCC cho đội PCCC cơ sở Viện Ứng dụng Công nghệ tại C6 Thanh Xuân Bắc

Nguồn: Viện Ứng dụng Công nghệ