Ngày/Day: 23Month/Tháng 3Năm/Year: 2019

  • Vietnamese-VN
  • English (United Kingdom)

Thông báo về việc tuyển sinh các chương trình đào tạo thạc sĩ của Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN năm 2018

Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN thông báo kế hoạch tuyển sinh thạc sĩ chương trình đào tạo năm 2018 các chuyên ngành sau:

1. Chính sách công

2. Khu vực học

3. Quản trị kinh doanh

4. Biến đổi khí hậu và Phát triển

5. Kĩ thuật hạ tầng

6. Kĩ thuật môi trường

7. Công nghệ Nano

 

Chi tiết về lịch tuyển sinh và các thông tin chung tải tại đây.