Ngày/Day: 19Month/Tháng 1Năm/Year: 2019

  • Vietnamese-VN
  • English (United Kingdom)

Thông báo về học bổng của Bộ Khoa học và Công nghệ Đài Loan (học bổng MOST Đài Loan)

Học bổng của Bộ Khoa học và Công nghệ Đài Loan (học bổng MOST Đài Loan) sẽ bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 25/2/2018. Thời hạn nộp đơn của ứng viên Việt Nam là đến ngày 26/3/2018 (các ứng viên cần nộp cả lý lịch khoa và kế hoạch học tập).

 

Mọi chi tiết xem tại đây.