Ngày/Day: 19Month/Tháng 2Năm/Year: 2019

  • Vietnamese-VN
  • English (United Kingdom)

Viện Ứng dụng Công nghệ tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức năm 2017

Ngày 25/01, tại Hà Nội, Viện Ứng dụng Công nghệ đã tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức năm 2017. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đặng Quang Huấn – Chủ tịch Công đoàn Bộ, Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng cùng toàn thể Lãnh đạo, cán bộ, viên chức của Viện Ứng dụng Công nghệ.

Tại Hội nghị, Phó Viện trưởng Phạm Hương Sơn đã trình bày báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Đại biểu cán bộ viên chức lao động 2016 của Viện Ứng dụng Công nghệ. Tiếp đó, các đại biểu đã nghe đồng chí Đoàn Hồng Quang – Trưởng ban Thanh tra Nhân dân báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 của Ban Thanh tra Nhân dân.

Báo cáo tổng hợp đã nêu rõ một số chỉ tiêu chủ yếu về hoạt động nghiên cứu, triển khai, công tác tổ chức, xây dựng đội ngũ, tăng cường tiềm lực và công tác thi đua khen thưởng… sẽ được Viện thực hiện trong năm 2018.

Theo đó, năm 2018, tập thể lãnh đạo và cán bộ viên chức Viện cùng đoàn kết, tập trung trí tuệ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo kế hoạch. Trong đó, đối với hoạt động nghiên cứu, triển khai, cán bộ và viên chức của Viện sẽ thực hiện thành công Nghị quyết của Đảng ủy Viện về nâng cao chất lượng nghiên cứu – triển khai các nhiệm vụ KH&CN, khai thác các nguồn đầu tư – phát triển. Viện sẽ triển khai thực hiện 05 nhiệm vụ cấp Quốc gia, 25 đề án, đề tài/dự án cấp Bộ và 12 đề tài cấp cơ sở, các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng đúng tiến độ, phấn đấu 100% các nhiệm vụ được giao  kết thúc và nghiệm thu đúng hạn.

Về công tác tổ chức, xây dựng đội ngũ, tăng cường tiềm lực: Viện sẽ tiếp tục kiện toàn và ổn định tổ chức bộ máy, nhân sự của Viện và của các đơn vị trực thuộc theo Điều lệ bổ sung sửa đổi của Viện được Lãnh đạo Bộ phê duyệt, rà soát sửa đổi và ban hành Điều lệ hoạt động của các đơn vị trực thuộc theo hướng thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Song song với đó, Viện sẽ hoàn thành các thủ tục để khởi công thực hiện dự án đầu tư trung hạn (2016-2020) – Phòng thí nghiệm nghiên cứu thiết kế chế tạo các linh kiện cảm biến dựa trên công nghệ MEMS/NEMS – Quang điện tử và hoàn tất các thủ tục đầu tư “Khu các trung tâm nghiên cứu, phát triển ứng dụng và chuyển giao công nghệ - Viện Ứng dụng Công nghệ” tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc…

Hội nghị cũng đã đợc nghe một số ý kiến thảo luận, đóng góp của các đại biểu tham dự đối với hoạt động của Viện trong thời gian tới. Chia sẻ tại Hội nghị, đồng chí Đặng Quang Huấn – Chủ tịch Công đoàn Bộ, Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng đã ghi nhận những kết quả mà Viện đã đạt được trong năm 2017 và chia sẻ những điểm nhấn trong hoạt động KH&CN mà Bộ đạt được trong năm qua. Đồng chí khẳng định, Viện đã có nhiều đóng góp trong các hoạt động KH&CN và các hoạt động của Công đoàn Bộ KH&CN và mong muốn trong năm 2018 Viện sẽ phát huy thế mạnh, bám sát định hướng của Bộ KH&CN…

Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Viện, Phó Viện trưởng Nguyễn Mạnh Cường đã phát động phong trào thi đua trong toàn Viện với khẩu hiệu “Một sản phẩm, một giải pháp, một đồng hành”. Phong trào thi đua trong các đơn vị nghiên cứu triển khai công nghệ sẽ lấy thị trường, đối tác làm trung tâm, làm đích đến của mọi hoạt động và lấy việc khởi tạo giá trị là trọng tâm của mọi đề xuất, triển khai. Qua phong trào thi đua sẽ làm tăng giá trị gia tăng của đơn vị trong mỗi sản phẩm dịch vụ được cung cấp ra thị trường, đối tác.

Với sự nhất trí cao, Hội nghị đã thông qua Dự thảo Nghị quyết Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức năm 2017.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:


Toàn cảnh Hội nghị


Phó Viện trưởng Phạm Hương Sơn báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Đại biểu cán bộ viên chức lao động 2016 của Viện Ứng dụng Công nghệ


Đồng chí Đặng Quang Huấn – Chủ tịch Công đoàn Bộ, Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng chia sẻ tại Hội nghị


Phó Viện trưởng Nguyễn Mạnh Cường đã phát động phong trào thi đua trong toàn Viện với khẩu hiệu “Một sản phẩm, một giải pháp, một đồng hành”


Viện Ứng dụng Công nghệ phát động Chương trình thi đua năm 2018 chuyên biệt cho 08 đơn vị nghiên cứu triển khai công nghệ trong Viện (Trong ảnh: Viện trưởng Lê Hùng Lân chụp ảnh cùng đại diện 08 đơn vị)

 

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN - Viện Ứng dụng Công nghệ