Ngày/Day: 23Month/Tháng 3Năm/Year: 2019

  • Vietnamese-VN
  • English (United Kingdom)

Hội nghị "Đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế xã hội đất nước"

Thông điệp "nghĩ khác" được truyền tải rõ ràng trong 2 phiên họp tại Hội nghị "Đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế xã hội đất nước" do Viện Ứng dụng Công nghệ tổ chức trong các ngày 26-27 tháng 3 năm 2018 tại Thành phố Hải Phòng.

36 đại biểu là cán bộ Lãnh đạo các cấp, cán bộ nòng cốt được triệu tập từ các đơn vị trực thuộc Viện đều có mặt đông đủ, tham dự đầy đủ và tích cực. Đồng chí Lê Hùng Lân Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng đã khẳng định tầm quan trọng của Hội nghị trong phát biểu khai mạc. Hội nghị tác động trực tiếp đến các công tác hoạch định kế hoạch trong những năm sắp tới của Viện. Không chỉ tác động đến kế hoạch, nó còn là lúc để tập thể cán bộ nòng cốt trong Viện ngồi lại thẳng thắn đánh giá các mặt tồn tại, với mục đích đổi mới để nâng cao hiệu quả công tác, quy hoạch hệ thống các sản phẩm, dịch vụ chủ lực của Viện có tiềm năng thương mại hóa cao và ứng dụng nhanh vào thực tiễn, giúp Viện tự chủ vững vàng, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế xã hội đất nước.


GS.TS. Lê Hùng Lân, Bí thư Đảng uỷ, Viện trưởng phát biểu khai mạc

Với mục đích rõ ràng, câu chuyện đổi mới sáng tạo là trọng tâm xuyên suốt trong 13 nội dung báo cáo chuyên đề : đổi mới lề lối, phong cách; đổi mới cách thức quản lý, quản trị; đổi mới tư duy tiếp cận thị trường; đổi mới cơ cấu sản phẩm dịch vụ, là các nội dung được đại biểu thảo luận cởi mở, trách nhiệm.

Đổi mới hình thức tổ chức hội nghị, tạo không gian tương tác giữa các đại biểu và báo cáo viên, giữa các đại biểu và đại biểu, mỗi báo cáo đều có thời gian trao đổi nhanh tối thiểu 15 phút theo hình thức "chấp vấn" ngay, trả lời thẳng. Qua 13 bài báo cáo, đã có 43 lượt đại biểu tham gia hỏi làm rõ vấn đề, với hơn 100 các vấn đề được nêu, đạt tỉ lệ trung bình 9 vấn đề được chất vấn cho mỗi bài tham luận.


Đại biểu trao đổi cởi mở, thẳng thắn

Tổng kết Hội nghị, GS. Lê Hùng Lân Viện trưởng khẳng định đây là một Hội nghị thành công, đạt mục đích yêu cầu đề ra. Ngay hình thức tổ chức đã được hoàn toàn đổi mới, phát huy tối đa hiệu quả mong muốn thông qua hình thức trao đổi tích cực, chủ động. Không chỉ đạt về nội dung, các đại biểu đều thống nhất cho rằng đây chính là một không gian cởi mở, tôn trọng, thẳng thắn, trách nhiệm. Yếu tố làm việc nhóm được thúc đẩy, các rào cản tâm lý giữa các đại biểu và đại biểu, giữa các đơn vị với đơn vị bị tháo bỏ. Các vấn đề nhạy cảm được nêu thẳng, trao đổi quyết liệt với tâm thế giải quyết đến cùng. Đồng chí Viện trưởng cũng đưa ra các yêu cầu tiếp tục phải làm sau hội nghị rất cụ thể đối với từng đơn vị trong Viện, đối với từng nhóm công tác : quản lý, quản trị, tham mưu, trực tiếp nghiên cứu phát triển, kết nối thị trường đối tác. Lãnh đạo Viện sẽ nhận trách nhiệm gương mẫu đổi mới, chỉ đạo, giám sát. Các đơn vị khẩn trương hoàn thành các giải pháp để đổi mới sáng tạo thực sự là phương châm mới cho thành công.


Các vấn đề nhạy cảm được cởi mở trao đổi vì sự tiến bộ chung

Thông điệp Hội nghị là rất rõ ràng, tinh thần cũng rất cụ thể, các đại biểu đồng lòng quyết tâm  "đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế xã hội đất nước" thông qua đó đời sống cán bộ viên chức được cải thiện cả vật chất lẫn tinh thần, Viện phát triển bền vững trong giai đoạn tới.

Nguồn: Viện Ứng dụng Công nghệ