Ngày/Day: 13Month/Tháng 12Năm/Year: 2019

  • Vietnamese-VN
  • English (United Kingdom)

Thông báo v/v học bổng Lãnh đạo Nhật Bản IATSS Forum 2019

Ban Thư ký Học bổng IATSS Forum Việt Nam có Công văn số 02041813/VICC-IATSS ngày 02/4/2018 thông báo về Chương trình học bổng lãnh đạo Nhật Bản IATSS Forum 2019. Chương trình này dành cho các nhà lãnh đạo trẻ tiềm năng ở khu vực ASEAN, tuổi từ 25 đến 35. Hàng năm mỗi nước sẽ có 04 ứng viên được lựa chọn để tham dự một chương trình học kéo dài 55 ngày, tại thành phố Suzuka, Nhật Bản. Các ứng viên được lựa chọn sẽ được tài trợ toàn bộ tiền học phí, chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí phát sinh.

Thời hạn nộp hồ sơ: 30/6/2018

Chi tiết xem tại Website: http://iatssforum.vicc.org.vn