Ngày/Day: 24Month/Tháng 8Năm/Year: 2019

  • Vietnamese-VN
  • English (United Kingdom)

Bảng quảng cáo

Đo kiểm các thông số kỹ thuật và tiến hành thử nghiệm là các bước quan trọng trong quy trình hoàn thiện thiết bị khoa học công nghệ

Trung tâm Công nghệ Laser – Viện Ứng dụng Công nghệ là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập có chức năng nghiên cứu, triển khai ứng dụng các sản phẩm khoa học và công nghệ (KH&CN) vào sản xuất và đời sống. Là một đơn vị nghiên cứu, ứng dụng do đó Trung tâm Công nghệ Laser luôn được cấp trên ủng hộ, phê duyệt thực hiện các đề tài nghiên cứu khi có đề xuất hoàn thiện sản phẩm dạng I (là các thiết bị hoàn chỉnh hoặc các modul thực hiện một chức năng chuyên dụng). Thông qua các đề tài nghiên cứu, ứng dụng Trung tâm Công nghệ Laser luôn tự hào là đơn vị hàng đầu trong cả nước đã chế tạo thành công nhiều chủng loại thiết bị thuộc lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ laser và điện từ trường trong y học; Công nghệ laser và tự động hóa trong công nghiệp… Các thiết bị KH&CN là sản phẩm đã được nghiên cứu, chế tạo và hoàn thiện tại Trung tâm Công nghệ Laser luôn được thị trường, người sử dụng tin tưởng sử dụng và đánh giá có thông số kỹ thuật tốt, chất lượng hoạt động ổn định và có hiệu quả về kinh tế, xã hội.

Để giữ được uy tín đối với khách hàng, Trung tâm luôn coi “Chất lượng sản phẩm KH&CN là hàng đầu và coi chất lượng sản phẩm là sự sống còn của đơn vị”. Thực hiện tốt mục tiêu này, Ban lãnh đạo Trung tâm từ nhiều năm trước đã xây dựng quytrình bắt buộc cho các sản phẩm KH&CN là các sản phẩm dạng I mới được chế tạo, trong đó có: qui trình đo, kiểm tra các thông số kỹ thuật; qui trình thử nghiệm thiết bị, đây là các bước quan trọng trong quá trình hoàn thiện các thiết bị KH&CN. Để thực hiện quy trình này, Trung tâm luôn tiến hành các bước:

- Bước 1: Tổ chức các buổi seminair, trao đổi giữa các chuyên gia trong và ngoài Trung tâm. Báo cáo về thiết bị mới được nghiên cứu, lắp ráp và các thông số kỹ thuật của thiết bị; Xây dựng phương pháp đo, kiểm hoặc Xây dựng quy trình tiến hành thử nghiệm thiết bị; Trao đổi, thống nhất phương án chuẩn bị thiết bị, dụng cụ đo, kiểm hoặc thử nghiệm thiết bị.

Một số hình ảnh seminair về KH&CN giữa các chuyên gia trong và ngoài Trung tâm.

- Bước 2: Tiến hành đo, kiểm thông số kỹ thuật hoặc tiến hành thử nghiệm tính năng kỹ thuật, hoạt động của thiết bị, trên cơ sở tuân thủ phương pháp đã được trao đổi, thống nhất trong các buổi seminair.


Một số hình ảnh bố trí đo và thử nghiệm thiết bị tại phòng thí nghiệm

- Bước 3: Thu thập số liệu, ghi kết quả đo, kiểm hoặc kết quả thử nghiệm đánh giá thông số thu được và so sánh đối chứng với các báo cáo khác.

Ghi và xử lý các kết quả đo kiểm tra thông số kỹ thuật

- Bước 4: Phân tích, đánh giá số liệu đã xử lý, đề xuất phương án hoàn thiện và nâng cao chất lượng thiết bị KH&CN.

Tuân thủ nghiêm ngặt 04 bước đo, kiểm tra thông số kỹ thuật hoặc thử nghiệm các sản phẩm KHCN dạng I, đã góp phần chế tạo ra các sản phẩm KH&CN có chất lượng cao và hoạt động ổn định theo đúng tính năng kỹ thuật của thiết bị: Các thiết bị laser y tế, các thiết bị điện-từ trường y tế và các thiết bị laser công nghiệp… gây dựng được uy tín của Trung tâm đối với khách hàng và các cơ quan quản lý, được các cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận sản phẩm KH&CN đạt tiêu chuẩn ứng dụng trong các lĩnh vực đặc thù.

Nguồn: Trung tâm Công nghệ Laser