Ngày/Day: 14Month/Tháng 12Năm/Year: 2019

  • Vietnamese-VN
  • English (United Kingdom)

Thông báo về việc cử cán bộ dự xét tuyển đào tạo đại học và sau đại học tại Trung Quốc năm 2019

Ngày 13/9/2018, Ban Tổ chức Trung ương có Công văn số 6184-CV/BTCTW gửi Bộ KH&CN đề nghị cử cán bộ dự xét tuyển đào tạo ĐH, SĐH tại Trung Quốc (không giới hạn số lượng), cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu học bổng tại Trung Quốc (15 chỉ tiêu)

- 05 chỉ tiêu, trong đó có 02 NCS (tiến sĩ) và 03 cao học (thạc sĩ): các học viên được lựa chọn cơ sở đào tạo theo danh mục cơ sở đào tạo.

- 05 chỉ tiêu hệ cử nhân hoặc cao học của Đại học Thanh Hoa (học viên tùy chọn chuyên ngành, ngoài các chuyên ngành học bằng tiếng Trung, trường có một số chuyên ngành học bằng tiếng Anh)

- 05 chỉ tiêu hệ cử nhân chuyên ngành tiếng Hán, trong đó Đại học Bắc Kinh 03 chỉ tiêu và Đại học Sư phạm Bắc Kinh 02 chỉ tiêu.

2. Đối tượng xét tuyển: Là cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị của Việt Nam.

3. Điều kiện dự tuyển

- Là đảng viên ĐCS Việt Nam (nếu chưa là đảng viên thì phải là đoàn viên ĐTNCSHCM có đủ điều kiện, triển vọng kết nạp vào ĐCS Việt Nam)

- Có thời gian công tác (trong biên chế) từ 03 năm trở lên đối với cán bộ, công chức; kết thúc thời gian tập sự đối với viên chức.

- Tuổi đời không quá 35 tuổi đối với người dự tuyển đào tạo cử nhân và cao học; không quá 40 tuổi đối với người dự tuyển NCS.

- Riêng đối với người dự tuyển cao học thì phải có bằng tốt nghiệp đại học; đối với người dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ phải có bằng cao học.

- Cán bộ dự tuyển phải chưa nhận chương trình học bổng nào để đi học ở nước ngoài trong năm 2019.

- Cam kết tham gia đào tạo, hoàn thành chương trình đào tạo phải trở về phục vụ tại cơ quan được cử đi học. Những người không hoàn thành chương trình đào tạo, tự bỏ học, bị buộc thôi học hoặc sau khi tốt nghiệp không trở về nước phục vụ, không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người được cấp học bổng phải đền bù kinh phí đào tạo theo quy định hiện hành.

- Ưu tiên người biết tiếng Trung (nếu chưa biết tiếng Trung sẽ học thêm tiếng Trung từ 01 – 02 năm tại Trung Quốc trước khi đào tạo cao học, NCS) và người biết tiếng Anh nếu đăng ký học bằng tiếng Anh theo các chuyên ngành học ĐH, SĐH tại Trung Quốc.

4. Thời gian đào tạo: do cơ sở đào tạo quyết định

5. Hồ sơ cán bộ dự xét tuyển: Mỗi cán bộ dự xét tuyển nộp 02 bộ hồ sơ.

Cán bộ được đơn vị giới thiệu dự xét tuyển đề nghị liên hệ với đ/c Vương Kim Phương, chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, điện thoại 02435560615 / 0944835669 để tham khảo các tài liệu về hồ sơ dự xét tuyển, mẫu cam kết, danh mục các trường tiếp nhận lưu học sinh diện Hiệp định Trung Quốc.

Công văn của đơn vị và Hồ sơ cán bộ dự xét tuyển gửi về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 20/10/2018