Ngày/Day: 22Month/Tháng 1Năm/Year: 2020

  • Vietnamese-VN
  • English (United Kingdom)

Gắn kết hoạt động nghiên cứu khoa học với đào tạo tại Trung tâm Sinh học Thực nghiệm

Bên cạnh các hoạt động nghiên cứu triển khai, Trung tâm Sinh học Thực nghiệm luôn chú trọng công tác hỗ trợ đào tạo sinh viên cho các trường đại học thông qua việc thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cũng như hệ thống phòng thí nghiệm với khá đầy đủ các trang thiết bị phục vụ nghiên cứu của đơn vị. Có thể nói, quy trình nghiên cứu khoa học (tìm nguồn tri thức mới) - đào tạo (truyền bá tri thức) - chuyển giao công nghệ (nâng cao chất lượng điều kiện sống con người) và quay lại thúc đẩy phát triển việc tìm nguồn tri thức mới là một “mô hình xoắn ốc” có xu thế phát triển mở rộng theo thời gian. Đây chính là một trong những mục tiêu hướng tới sự phát triển của Trung tâm trong bối cảnh nền tri thức đang phát triển theo xu thế cách mạng công nghiệp 4.0.

Thực tế trong nhiều năm qua đã có nhiều lượt sinh viên đã được thực hành nghiên cứu khoa học thông qua mô hình hợp tác đào tạo giữa Trung tâm Sinh học Thực nghiệm với các trường Đại học như: Đại học Khoa học Tự nhiên, Học Viện Nông nghiệp Việt Nam, Đại học Mở Hà Nội, Đại học Thành Tây, Đại học Kinh tế Kỹ Thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên, Đại học Giáo dục… Riêng trong năm 2018, Trung tâm đã tham gia đào tạo thực tập tốt nghiệp cho 06 sinh viên của Khoa Sinh học – Trường Đại học KHTN, 02 sinh viên Đại học Giáo dục thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội và hàng trăm lượt sinh viên thực hành môn học của Trường Đại học Kinh tế Kĩ thuật Công nghiệp.

Không chỉ phối hợp với các trường đại học trong đào tạo cử nhân/kĩ sư, thạc sĩ, tiến sĩ các chuyên ngành mà Trung tâm có thế mạnh như: vi sinh vật học, công nghệ sinh học, Khoa học cây trồng, môi trường, hóa sinh…, Trung tâm còn hỗ trợ cho học sinh khối trung học phổ thông tham gia “Cuộc thi Khoa học kĩ thuật cấp Quốc gia học sinh trung học” hay sinh viên tham gia cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học” của các trường đại học và đều đạt kết quả tốt.

Việc gắn kết hoạt động nghiên cứu với công tác đào tạo của Trung tâm trong suốt nhiều năm qua là một trong những mặt mạnh khi đánh giá tính hiệu quả trong hoạt động chung của đơn vị cũng như góp phần đào tạo nhân lực cho ngành KHCN nước nhà.

Nguồn: Trung tâm Sinh học Thực nghiệm