Ngày/Day: 22Month/Tháng 1Năm/Year: 2020

  • Vietnamese-VN
  • English (United Kingdom)

Thông báo về chương trình học bổng của Chính phủ Úc

 

Thực hiện nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ giao, Vụ Tổ chức cán bộ xin thông báo về Chương trình học bổng Lãnh đạo Endeavour niên khóa 2019 của Chính phủ Úc, cụ thể như sau:

1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 20/9/2018 đến hết ngày 15/11/2018.

2. Các loại học bổng:

a) Bậc sau Đại học

- Thạc sĩ: Trị giá học bổng lên tới 140.500$ Úc

- Tiến sĩ: Trị giá học bổng lên tới 272.500$ Úc

- Thời gian học tập/nghiên cứu là 02 năm cho khóa học Thạc sĩ và 04 năm cho khóa học Tiến sĩ.

b) Nghiên cứu ngắn gọn

- Nghiên cứu để phục vụ cho đề tài thạc sĩ, tiến sĩ đang thực hiện tại Việt Nam hoặc nghiên cứu sau tiến sĩ.

- Trị giá học bổng lên tới 24.500$ Úc

- Thời gian nghiên cứu từ 4 – 6 tháng ở Úc

c) Học bổng Endeavour dành cho các nhà quản lý

- Chương trình phát triển chuyên môn ngắn hạn

- Trị giá học bổng lên tới 18.500$ Úc

- Thời gian nâng cao chuyên môn từ 1 – 4 tháng ở Úc

d) Giáo dục nghề nghiệp

- Bằng Cao đẳng hoặc Cao đẳng nâng cao ở Úc

- Trị giá học bổng lên tới 131.000$ Úc

- Thời gian học tập từ 1 – 2,5 năm

Thông tin về chương trình học bổng Endeavour được đăng trên trang web: http://internationaleducation.gov.au/Endeavour. Các thắc mắc liên quan đến chương trình, xin vui lòng liên hệ chị Ngô Phương Linh, bộ phận Giáo dục Đại sứ quán Úc, điện thoại 02437740139.