Ngày/Day: 26Month/Tháng 6Năm/Year: 2019

  • Vietnamese-VN
  • English (United Kingdom)

Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2018, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2019 của Đảng bộ Viện Ứng dụng Công nghệ

 

Ngày 10/1, Đảng bộ Viện Ứng dụng Công nghệ đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác đảng năm 2018, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2019. Hội nghị có sự tham gia của đ/c Phạm Gia Chương – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ KH&CN, đ/c Nguyễn Phú Thành – Chánh Văn phòng Đảng và đoàn thể Bộ KH&CN, đ/c Nguyễn Duy Pháp – Phó Chánh văn phòng Đảng và đoàn thể Bộ KH&CN và các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Viện, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Viện, các chi ủy trực thuộc.

Trong năm 2018, Đảng ủy Viện Ứng dụng Công nghệ đã phát huy vai trò lãnh đạo, đổi mới phương thức quản lý điều hành, ban hành các nghị quyết, kế hoạch, xây dựng các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện đối với các Chi bộ trực thuộc.

Đảng ủy đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết văn bản của Trung ương, của Đảng ủy cấp trên; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên. Trong Đảng bộ không có cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng. chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đảng ủy hoàn thành cơ bản các chương trình, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ mà chương trình công tác năm 2018 đã đề ra.

Thực hiện tốt Nghị quyết số 20 và 22 của Đảng ủy Viện về phát triển nguồn nhân lực và định hướng phát triển các hoạt động KHCN, trong năm 2018 Viện đã chủ trì và tham gia triển khai 12 nhiệm vụ cấp quốc gia, 23 đề tài cấp Bộ và 11 đề tài cấp cơ sở. Các nhiệm vụ KHCN được tập trung vào nghiên cứu ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong nhiều lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế quốc dân, như: Công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, du lịch, môi trường, an ninh - quốc phòng, y tế và các lĩnh vực khác (Ươm tạo doanh nghiêp, hỗ trợ người tàn tật). Năm 2018 Viện đã thiết lập được nhiều quan hệ hợp tác hiệu quả với các địa phương, doanh nghiệp thông qua phối hợp xây dựng, thực hiện các nhiệm vụ KHCN giải quyết các nhu cầu phát triển KT-XH thiết thực của địa phương, doanh nghiệp. Viện đã cử được 12 cán bộ đi học NCS, bổ sung thêm 01 TS và 06 Th.S, 03 NCS chuẩn bị bảo vệ. Ngoài ra, còn cử nhiều lượt cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn về nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ở trong và ngoài nước.

Trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, Đảng ủy luôn coi trọng công tác xây dựng đảng bộ theo tiêu chuẩn của tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Luôn luôn chú trọng công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên, nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu của Đảng viên. Đảng ủy đã phối hợp tốt với lãnh đạo Viện và các tổ chức quần chúng lựa chọn và giáo dục các đồng chí quần chúng ưu tú để giới thiệu cho đảng. Năm 2018, đảng ủy Viện đã kết nạp được 07 quần chúng ưu tú vào đảng; cử 11 quần chúng ưu tú học lớp cảm tình Đảng. Đảng ủy luôn coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng kế hoạch kiểm tra hàng năm hoặc kiểm tra theo chuyên đề đối với 100% đảng viên, 25% chi bộ trực thuộc.

đ/c Lê Hùng Lân – Bí thư Đảng ủy Viện phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Đảng ủy Viện để thực hiện công tác xây dựng Đảng và các nhiệm vụ chính trị trong năm 2019 cũng được đưa ra và thảo luận. Các nhiệm vụ khoa học công nghệ phải được đổi mới triệt để, công tác nghiên cứu phải gắn chặt với cuộc sống, đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả nghiên cứu ứng dụng và thực hiện đổi mới theo tinh thần của Nghị định 54.

Phát biểu tại Hội nghị, đ/c Phạm Gia Chương, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ KH&CN đánh giá cao những kết quả mà Đảng ủy Viện Ứng dụng Công nghệ đã đạt được trong năm 2018 và cũng mong rằng Đảng ủy Viện sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các Chi bộ trực thuộc nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ của năm 2019. Theo đó, ngay từ những ngày đầu năm Đảng ủy Viện cần tập trung xây dựng các Nghị quyết, triển khai các kế hoạch cụ thể và giao nhiệm vụ theo từng nhóm vấn đề.

Đ/c Phạm Gia Chương tham dự và chỉ đạo Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác đảng năm 2018 đã được trao giấy khen của Đảng ủy Viện.

Đ/c Phạm Gia Chương và đ/c Lê Hùng Lân trao giấy khen và hoa cho đại diện Chi bộ Trung tâm CN Laser đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu


Đ/c Nguyễn Phú Thành trao giấy khen cho các đảng viên đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Nguồn: Viện Ứng dụng Công nghệ