Ngày/Day: 14Month/Tháng 12Năm/Year: 2019

  • Vietnamese-VN
  • English (United Kingdom)

Thông báo các chương trình học bổng của Đại học Khon Kaen, Thái Lan

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan có Công điện gửi Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo về các chương trình học bổng thạc sĩ và tiến sĩ thuộc nhiều lĩnh vực, chuyên ngành khác nhau của Đại học Khon Kaen, Thái Lan dành cho sinh viên đến từ các nước ASEAN và tiểu vùng sông Mekong. Các điều kiện liên quan đến học bổng, danh sách các chương trình học, cách thức đăng ký gửi hồ sơ được đăng tải tại trang thông tin điện tử của Bộ, mục Thông báo.

Hồ sơ đăng ký học bổng gửi về Đại học Khon Kaen trước ngày 05/4/2019. Mọi chi tiết xin liên hệ ông Isara Suriyagul Na Ayudhaya, Phòng Quan hệ đối ngoại, Đại học Khon Kaen, Thái Lan, điện thoại: 0066 43 2020 59, email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Vụ Tổ chức cán bộ đề nghị Đơn vị thông báo rộng rãi thông tin về các Chương trình học bổng nêu trên tới công chức, viên chức của đơn vị và xem xét, cử ứng viên phù hợp tham gia dự tuyển./.

Công văn số 55/TCCB và Công điện

Các tài liệu liên quan