Ngày/Day: 16Month/Tháng 6Năm/Year: 2019

  • Vietnamese-VN
  • English (United Kingdom)

Chi nhánh Viện tại Hồ Chí Minh tổ chức buổi Seminar: Tìm hiểu về bọ phấn trắng

Với mục đích nâng cao trình độ chuyên môn đồng thời tìm hiểu thực tế các vấn đề cấp bách hiện nay trong lĩnh vực nông nghiệp, ngày 29 tháng 3 năm 2019 Chi nhánh Viện tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi Seminar khoa học tìm hiểu về bọ phấn trắng.


Bọ phấn trắng (Bemisia tabaci Genn) là một trong những côn trùng gây tác hại lớn đối với nhiều cây trồng. Ngoài việc chích hút nhựa trực tiếp làm cây bị suy kiệt thì bọ phấn trắng được xác định là vector truyền bệnh rất phổ biến gây ra nhiều dịch bệnh nghiêm trọng liên quan đến virus (bệnh khảm lá trên cây sắn, bệnh xoăn lá trên cây cà chua,…). Vì bệnh do virus gây ra trên cây trồng hầu như không có thuốc đặc trị, vì vậy ngoài việc dùng giống sạch bệnh và vệ sinh đồng ruộng thì việc tìm biện pháp tiêu diệt bọ phấn trắng để hạn chế sự lây lan dịch bệnh được xác định là biện pháp then chốt quan trọng nhất.

Tại buổi Seminar, các thành viên tham gia đã có cơ hội nắm bắt các thông tin liên quan đến loại côn trùng nguy hại này và đưa ra một số hướng nghiên cứu trong thời gian tới, trong đó mong muốn hình thành một số chế phẩm sinh học nhằm tiêu diệt loại côn trùng này. Cho đến nay, có rất ít thuốc hóa học tỏ ra hiệu quả để trừ côn trùng gây hại này. Trong số các giải pháp đưa ra, hội thảo đã tập trung phân tích hướng nghiên cứu ứng dụng vi sinh thiên địch với bọ phấn trắng như nấm tím (Paecilomyces sp.), nấm trắng (Beauveria bassiana) … và hướng nghiên cứu sử dụng các chiết xuất sinh học an toàn.

Kết luận của buổi Seminar cũng là cơ sở để Chi nhánh đề xuất một đề tài cấp cơ sở liên quan đến giải pháp tiêu diệt bọ phấn trắng cho năm 2020.

 

Nguồn: Chi nhánh Viện tại TP Hồ Chí Minh