Ngày/Day: 07Month/Tháng 12Năm/Year: 2019

  • Vietnamese-VN
  • English (United Kingdom)

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Phan Xuân Bình Minh

Sáng ngày 26/04/2019, tại Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh Vật - Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ “Nghiên cứu  một số cơ sở khoa học nhằm bảo tồn, phát triển và sử dụng bền vững một số loài trong chi Kim tuyến (Anoectochilus Blume)  ở Việt Nam” của nghiên cứu sinh Phan Xuân Bình Minh - cán bộ Trung tâm Sinh học Thực nghiệm, chuyên ngành Thực vật học (Mã số 9.42.0111).

Đến tham dự buổi lễ về phía cơ sở đào tạo có PGS. TS. Nguyễn Văn Sinh – Viện trưởng Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, về phía đơn vị công tác của NCS có ThS. Trần Bảo Trâm - PGĐ phụ trách Trung tâm Sinh học Thực nghiệm và PGS.TS. Trần Minh Hợi – đại diện tập thể giáo viên hướng dẫn cùng bạn bè, gia đình của NCS.

Toàn cảnh buổi lễ bảo vệ luận án tiến sĩ

Dưới sự chủ trì của GS.TS. Lã Đình Mỡi – Chủ tịch Hội đồng, Hội đồng đã thông qua lý lịch khoa học, thành tích nghiên cứu, quá trình học tập và kết quả nghiên cứu khoa học của NCS. Phan Xuân Bình Minh trong suốt quá trình thực hiện luận án, các thành viên Hội đồng đánh giá cao những kết quả nghiên cứu học tập và những nỗ lực của NCS trong quá trình đào tạo.


Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp

NCS. Phan Xuân Bình Minh trình bày tóm tắt kết quả đạt được của luận án

Những kết quả chính đạt được của luận án được thể hiện thông qua 06 công trình công bố trên các Tạp chí khoa học, hội nghị chuyên ngành trong và ngoài nước,  trong đó có 02 bài đăng trên Tạp chí ISI (Natural Product Communications 11(5):  613 – 614;  Journal of Chemical, Biological and Physical Sciences 5 (4): 4002 – 4007) và 04 bài đăng trên các Tạp chí Sinh học, Tuyển tập Hội nghị về Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật... Điều này thể hiện tính cấp thiết, tầm quan trọng và ý nghĩa khoa học đạt được của luận án.

PGS.TS. Trần Minh Hợi, giáo viên hướng dẫn khoa học chính của NCS đã có những nhận xét, đánh giá tích cực và ghi nhận sự nỗ lực học tập, nghiên cứu của NCS Phan Xuân Bình Minh. Phó giáo sư cũng khẳng định những kết quả nghiên cứu được trình bày hôm nay là những cố gắng của chính bản thân NCS cùng sự hỗ trợ, quan tâm tạo điều kiện của cơ quan NCS đang công tác và gia đình, bạn bè.

Với kết quả bỏ phiếu 100% thành viên hội đồng thông qua, trong đó có 3/7 phiếu xuất sắc, GS.TS. Lã Đình Mỡi thay mặt Hội đồng chúc mừng NCS. Phan Xuân Bình Minh bảo vệ thành công luận án và chúc mừng tập thể giáo viên hướng dẫn cùng Trung tâm Sinh học Thực nghiệm đã có thêm một cán bộ có trình độ tiến sĩ.


PGS. TS. Nguyễn Văn Sinh – đại diện cơ sở đào tạo phát biểu chúc mừng NCS

Tập thể Trung tâm Sinh học Thực nghiệm chúc mừng NCS

Nguồn: Trung tâm Sinh học Thực nghiệm