Ngày/Day: 13Month/Tháng 12Năm/Year: 2019

  • Vietnamese-VN
  • English (United Kingdom)

Lễ ký Biên bản ghi nhớ về việc hợp tác phát triển công nghệ và thương mại hoá sản phẩm giữa Hanel PT và Nacentech

Sáng ngày 7/5/2019 tại Viện Ứng dụng Công nghệ đã trang trọng tổ chức Lễ ký kết biên bản ghi nhớ về việc hợp tác phát triển công nghệ và thương mại hóa sản phẩm giữa Công ty Cổ phần Sản xuất, Gia công và Xuất khẩu Hanel (HanelPT) và Viện Ứng dụng Công nghệ (Nacentech).

Nhằm hợp tác phát triển công nghệ và thương mại hóa các sản phẩm trên cơ sở các nguyên tắc bình đẳng và có lợi cho cả hai bên, đồng thời thúc đẩy các mối quan hệ hiểu biết, tin cậy giữa hai bên trong việc triển khai các chương trình, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong tương lai.

Đến tham dự Lễ kí kết về phía Viện Ứng dụng Công nghệ có: GS. TS Lê Hùng Lân – Viện trưởng; Bà Trần Thị Hồng Minh - Giám đốc Ban Kế hoạch và Tài chính; Ông Dương Xuân Trường Phó Giám đốc Ban Phát triển thị trường và Cơ sở hạ tầng và các thành viên có liên quan của Viện Ứng dụng Công nghệ.

Về phía Công ty HanelPT: Bà Trần Thị Thu Trang - Tổng giám đốc và các lãnh đạo chủ chốt của Công ty.

Ảnh toàn cảnh buổi Lễ

Sau khi hai bên giới thiệu về sự hình thành, phát triển của đơn vị mình và trao đổi thảo luận về việc hợp tác để phát triển một số nội dung liên quan đến công nghệ và thương mại hóa sản phẩm, các bên thống nhất ký biên bản hợp tác gồm các nội dung sau:

- Hỗ trợ, thúc đẩy quá trình thương mại hóa sản phẩm ra đời từ các kết quả nghiên cứu của hai bên nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm, doanh nghiệp và phát triển ổn định, bền vững.

- Tăng cường hợp tác hướng tới mục tiêu trở thành đối tác toàn diện của nhau, đảm bảo hợp tác lâu dài, bền vững trên cơ sở dựa vào lợi thế của hai bên để khai thác tốt nhất tiềm năng của mình, đẩy mạnh tăng trưởng, đa dạng hóa hoạt động kinh doanh, từ đó, nâng cao hiệu quả kinh doanh và sức cạnh tranh trên thị trường.

- Cùng xúc tiến các hoạt động thực hiện liên doanh, liên kết để hỗ trợ nhau mở rộng phát triển kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực, đa mô hình quản lý để khai thác tối ưu nhất tiềm năng của thị trường trong và ngoài nước, trong lĩnh vực kinh doanh truyền thống cũng như các lĩnh vực khác mà hai bên cùng quan tâm.

- Nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm thương hiệu Việt, tăng cường khả năng tự chủ của nền kinh tế, giảm phụ thuộc vào bên ngoài.

GS. Ts Lê Hùng Lân – Viện Trưởng và Bà Trần Thị Thu Trang – Tổng giám đốc ký Biên bản Ghi nhớ

Ngay sau Lễ ký Biên bản hợp tác, hai bên sẽ xúc tiến thực hiện các nội dung cụ thể như:

- Phối hợp thực hiện các thủ tục để chính thức thương mại hóa Máy sấy hoa quả, thủy hải sản.

- Hợp tác tiếp nhận, nhận chuyển giao công nghệ xử lý môi trường đất, nước từ đối tác Nhật Bản đồng thời tiếp cận các nguồn hỗ trợ kinh phí của Nhà nước trong việc tiếp nhận các công nghệ trên.

- Hợp tác trong việc xây dựng danh mục các sản phẩm, công nghệ tập trung nghiên cứu, chế tạo trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao làm cơ sở cho nội dung hợp tác giữa hai bên trong việc đăng ký thực hiện các nhiệm vụ, dự án khoa học công nghệ trong giai đoạn tiếp theo.

GS. Ts Lê Hùng Lân tặng quà lưu niệm cho Công ty HanelPT

 

Nguồn: Ban Phát triển thị trường và Cơ sở hạ tầng