Ngày/Day: 07Month/DecemberNăm/Year: 2019

  • Vietnamese-VN
  • English (United Kingdom)

Thông báo nội dung chương trình "Hội thảo ứng dụng công nghệ cao trong phát triển kinh tế xã hội" và "Hội nghị tổng kết giai đoạn 2015-2019 và kỷ niệm 35 năm thành lập Viện Ứng dụng Công nghệ"

Viện Ứng dụng Công nghệ xin trân trọng thông báo nội dung chương trình "Hội thảo ứng dụng công nghệ cao trong phát triển kinh tế xã hội" và "Hội nghị tổng kết giai đoạn 2015-2019 và kỷ niệm 35 năm thành lập Viện Ứng dụng Công nghệ" như sau: