Ngày/Day: 20Month/Tháng 11Năm/Year: 2019

  • Vietnamese-VN
  • English (United Kingdom)

Tư vấn chuyển giao công nghệ trồng nấm Đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris tại Lạng Sơn

Ðể đưa các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn cuộc sống đồng thời tăng hiệu quả hoạt động dịch vụ khoa học kỹ thuật, Trung tâm Sinh học Thực nghiệm đã chủ động tìm kiếm hợp tác, tư vấn chuyển giao công nghệ cho các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu. Thông qua hoạt động chuyển giao công nghệ, các kết quả nghiên cứu KH&CN sẽ đi được vào đời sống, đáp ứng nhu cầu thực tế và đóng góp cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội.

Từ ngày 11-14/10/2019, đoàn cán bộ của Trung tâm Sinh học Thực nghiệm đã hoàn thành các khâu cuối cùng thực hiện hợp đồng tư vấn chuyển giao công nghệ nuôi trồng nấm Đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris giữa Trung tâm Sinh học Thực nghiệm và Trung tâm Ứng dụng Phát triển khoa học Công nghệ và đo lường chất lượng sản phẩm tỉnh Lạng Sơn.

Thông qua quá trình làm việc, các cán bộ tiếp nhận của Trung tâm Ứng dụng Phát triển khoa học Công nghệ và đo lường chất lượng sản phẩm tỉnh Lạng Sơn đã nắm bắt, tiếp thu và hoàn thiện toàn bộ công nghệ nuôi trồng nấm Đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris từ khâu nhân giống đến công đoạn đưa ra nuôi quả thể trên cơ chất gạo và nhộng tằm. Sản phẩm Đông trùng hạ thảo sẽ được thương mại hóa trên thị trường tỉnh Lạng Sơn và một số tỉnh lân cận, đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng.

Hướng dẫn nhân giống nấm Đông trùng hạ thảo

Hướng dẫn kĩ thuật nuôi quả thể nấm Đông trùng hạ thảo

Từ những kết quả đạt được bước đầu, hai Trung tâm đã có nhiều trao đổi thông tin hoạt động và xây dựng kế hoạch hợp tác khác về KH&CN trong thời gian tới.

 

Nguồn: Trung tâm Sinh học Thực nghiệm