Ngày/Day: 07Month/DecemberNăm/Year: 2019

  • Vietnamese-VN
  • English (United Kingdom)

Hỗ trợ thúc đẩy nghiên cứu khoa học trong trường phổ thông

Để khuyến khích hoạt động nghiên cứu khoa học trong trường phổ thông, hàng năm có rất nhiều cuộc thi nghiên cứu khoa học, sáng tạo trong nước và quốc tế được tổ chức: Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật dành cho học sinh trung học (được Bộ GD&ĐT phát động từ năm 2012); Hội thi khoa học, kĩ thuật quốc tế (Intel ISEF)… Tuy nhiên, so với các nước đang phát triển, việc nghiên cứu khoa học của học sinh Việt Nam còn khá mới mẻ và thiếu thốn về mặt cơ sở vật chất.

Đồng hành cùng hoạt động nghiên cứu khoa học trong các trường phổ thông, năm học 2019-2020 Trung tâm Sinh học Thực nghiệm đã hỗ trợ nhóm học sinh Trường THCS Phú Thượng – Quận Tây Hồ thực hiện đề tài Nuôi tảo Spirulina platensis tại gia đình tham gia cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh cấp THCS của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Ở Việt Nam tảo xoắn được biết đến và tiêu thụ như một loại thực phẩm chức năng chủ yếu dưới dạng viên nén, viên nang mềm... Sản phẩm tảo tươi do một số doanh nghiệp trong nước sản xuất như Vinataor, Michio, DALITRA, TOT, ATOLA... cũng đã có bán trên thị trường và được người tiêu dùng đón nhận nhờ tính hiệu quả và dễ sử dụng. Xuất phát từ thực tế đó, nhóm các học sinh Nguyễn Lê Minh Huyền và Công Nữ Thảo Hiền lớp 9A Trường THCS Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội dưới sự hướng dẫn của cán bộ Trung tâm Sinh học Thực nghiệm đã đề xuất thực hiện ý tưởng thực hiện đề tài nêu trên nhằm thử nghiệm mô hình tự nuôi và cung cấp sản phẩm tảo tươi ngay tại mỗi gia đình.

Hướng dẫn học sinh lập kế hoạch và đề xuất ý tưởng nghiên cứu khoa học

Trong thời gian thực hành nghiên cứu tại Trung tâm, các học sinh đã được tiếp cận, học hỏi các phương pháp nghiên cứu, cách sử dụng các trang thiết bị phòng thí nghiệm và chuyên cần thực hành nuôi tảo Spirulina platenis dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của cán bộ Trung tâm.

Học sinh Trường THCS Phú Thượng thực hành nghiên cứu tại Trung tâm

Ngày 28/10/2019, Phòng GD&ĐT quận Tây Hồ tổ chức chấm thi cho 12 đề tài thuộc 7 lĩnh vực KHKT do 24 học sinh các trường trong quận thực hiện. Thông qua cuộc thi, nhóm học sinh có dịp được giao lưu, giới thiệu kết quả đề tài nghiên cứu khoa học của mình đến các trường THCS trên địa bàn quận, đến các thầy cô và bạn bè, các em được trao đổi phương pháp học tập, kĩ năng nghiên cứu KHKT. Vận dụng được các kiến thức đã học vào việc giải quyết các vấn đề trong thực tiễn, tạo động lực để các em đam mê nghiên cứu khoa học, phát huy tính sáng tạo trong việc ứng dụng kết quả nghiên cứu vào đời sống xã hội.

Cán bộ Trung tâm và nhóm học sinh báo cáo kết quả nghiên cứu tại cuộc thi

 

Nguồn: Trung tâm Sinh học Thực nghiệm