Ngày/Day: 13Month/DecemberNăm/Year: 2019

  • Vietnamese-VN
  • English (United Kingdom)

TIN TIÊU ĐIỂM

Display # 
# Article Title Hits
1 Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và hội nghị cán bộ viên chức năm 2019 của Trung tâm Sinh học Thực nghiệm 141
2 Văn phòng Viện Ứng dụng Công nghệ tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 59
3 Trung tâm Quang điện tử tiếp nhận thiết bị và công nghệ chế tạo thấu kính quang học từ Hàn Quốc 154
4 Chuyện bây giờ mới kể - chế tạo máy tính ‘Bác Tô’ 176
5 Cập nhật thông tin về Quản lý nông sản và an toàn thực phẩm thông qua hoạt động hợp tác quốc tế 211
6 Một số kết quả tham dự TechDemo 2019 của Viện Ứng dụng Công nghệ 322
7 Nghiên cứu sinh Trần Bảo Trâm – cán bộ Trung tâm Sinh học Thực nghiệm bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp cơ sở 436
8 Viện Ứng dụng Công nghệ tích cực tham gia sự kiện TechDemo – Gia Lai 2019 220
9 Viện Ứng dụng Công nghệ tham dự Hội thảo “Du lịch – Cơ hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dựa trên tiềm năng, lợi thế vùng đồng bằng sông Cửu Long 307
10 Văn phòng công nhận Chất lượng (BOA) kiểm tra, đánh giá PTN đăng ký công nhận đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2017 tại Trung tâm Công nghệ Vi điện tử và Tin học 307