Ngày/Day: 19Month/Tháng 8Năm/Year: 2019

  • Vietnamese-VN
  • English (United Kingdom)

Bảng quảng cáo

TIN TIÊU ĐIỂM

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
11 Chuỗi các hoạt động chào mừng ngày khoa học công nghệ Việt Nam 18/5 của Viện Ứng dụng Công nghệ 583
12 Viện Ứng dụng Công nghệ tổ chức giao lưu thể thao chào mừng ngày khoa học công nghệ Việt Nam 18/5. 606
13 Viện Ứng dụng Công nghệ giới thiệu các sản phẩm và công nghệ ứng dụng trong nông nghiệp tại Đắk Lắk. 971
14 Lễ ký Biên bản ghi nhớ về việc hợp tác phát triển công nghệ và thương mại hoá sản phẩm giữa Hanel PT và Nacentech 801
15 Seminar khoa học: Bệnh vàng lá thối rễ và biện pháp khắc phục 573
16 Trung tâm Công nghệ vi điện tử và Tin học tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp nhà nước ĐTĐL.CN – 43/16 557
17 Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Phan Xuân Bình Minh 570
18 Kiểm tra tiến độ đề tài cấp nhà nước mã số ĐTĐL.CN-35/17 655
19 Nhanh chóng giúp Sóc Trăng tiếp cận và ứng dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ 1102
20 Tiếp cận doanh nghiệp đẩy mạnh cơ hội đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ 695