Ngày/Day: 19Month/Tháng 8Năm/Year: 2019

  • Vietnamese-VN
  • English (United Kingdom)

Bảng quảng cáo

TIN TIÊU ĐIỂM

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
21 Chi nhánh Viện tại Hồ Chí Minh tổ chức buổi Seminar: Tìm hiểu về bọ phấn trắng 624
22 Chủ động tiếp cận địa phương nhằm phát triển thị trường 935
23 Viện Ứng dụng Công nghệ tiếp và làm việc với đoàn chuyên gia Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Công nghiệp Kim loại, Đài Loan 608
24 Đẩy nhanh thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử tại Viện ứng dụng Công nghệ 679
25 Đẩy mạnh hiệu quả trong hợp tác Trường đại học và Viện nghiên cứu: sản phẩm nghiên cứu phục vụ cộng đồng 607
26 Trao đổi về công tác phối hợp nghiên cứu KHCN giữa Viện Ứng dụng Công nghệ và cục Khoa học Công nghệ Quân sự, Bộ Quốc phòng 562
27 Viện Ứng dụng Công nghệ làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ Sóc Trăng 603
28 Dự án MEMS/NEMS triển khai đúng tiến độ 766
29 Trung tâm Công nghệ Vi điện tử và Tin học (IMET) tiếp đón và làm việc với chuyên gia kỹ thuật Hãng Altera Intel 635
30 Đoàn thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ tham dự Diễn đàn Thanh niên khu vực tam giác phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam lần thứ 8 620