Ngày/Day: 13Month/Tháng 12Năm/Year: 2019

  • Vietnamese-VN
  • English (United Kingdom)

TIN TIÊU ĐIỂM

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
41 Viện Ứng dụng Công nghệ tổ chức giao lưu thể thao chào mừng ngày khoa học công nghệ Việt Nam 18/5. 1117
42 Viện Ứng dụng Công nghệ giới thiệu các sản phẩm và công nghệ ứng dụng trong nông nghiệp tại Đắk Lắk. 1507
43 Lễ ký Biên bản ghi nhớ về việc hợp tác phát triển công nghệ và thương mại hoá sản phẩm giữa Hanel PT và Nacentech 1340
44 Seminar khoa học: Bệnh vàng lá thối rễ và biện pháp khắc phục 2080
45 Trung tâm Công nghệ vi điện tử và Tin học tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp nhà nước ĐTĐL.CN – 43/16 1087
46 Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Phan Xuân Bình Minh 1075
47 Kiểm tra tiến độ đề tài cấp nhà nước mã số ĐTĐL.CN-35/17 1183
48 Nhanh chóng giúp Sóc Trăng tiếp cận và ứng dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ 1641
49 Tiếp cận doanh nghiệp đẩy mạnh cơ hội đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ 1186
50 Chi nhánh Viện tại Hồ Chí Minh tổ chức buổi Seminar: Tìm hiểu về bọ phấn trắng 1138