Ngày/Day: 22Month/Tháng 7Năm/Year: 2018

  • Vietnamese-VN
  • English (United Kingdom)

THÔNG BÁO

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
21 Thông báo cử cán bộ tham gia khóa bồi dưỡng trung hạn tại Cộng hòa Pháp theo chương trình của Đề án 165 711
22 Thông báo lịch công tác của Lãnh đạo Viện từ ngày 26/03/2018 đến 31/03/2018 464
23 Thông báo lịch công tác của Lãnh đạo Viện từ ngày 19/03/2018 đến 24/03/2018 448
24 Thông báo lịch công tác của Lãnh đạo Viện từ ngày 12/03/2018 đến 17/03/2018 584
25 Thông báo lịch công tác của Lãnh đạo Viện từ ngày 05/03/2018 đến 10/03/2018 647
26 Thông báo lịch công tác của Lãnh đạo Viện từ ngày 05/02/2018 đến 10/02/2018 932
27 Thông báo lịch công tác của Lãnh đạo Viện từ ngày 29/01/2018 đến 03/02/2018 827
28 Thông báo về học bổng của Bộ Khoa học và Công nghệ Đài Loan (học bổng MOST Đài Loan) 1033
29 Thông báo lịch công tác của Lãnh đạo Viện từ ngày 22/01/2018 đến 27/01/2018 1431
30 Thông báo về việc tuyển sinh các chương trình đào tạo thạc sĩ của Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN năm 2018 1564