Ngày/Day: 24Month/Tháng 4Năm/Year: 2018

  • Vietnamese-VN
  • English (United Kingdom)

THÔNG BÁO

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
91 Lịch công tác của Lãnh đạo Viện từ ngày 18/01/2016 - 23/01/2016 2998
92 Thông báo danh sách xét tuyển Viên chức Viện ứng dụng công nghệ 3471
93 Thông tư quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ mời thầu 3084
94 Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập 3352
95 Thông tư Quy định về tổ chức lựa chọn nhà thầu 3227
96 Thông báo tổ chức Hội thảo "Ứng dụng Công nghệ MEMS/NEMS phát hiện kim loại nặng trong nước" 3444
97 Viện ứng dụng công nghệ thông báo tuyển dụng 4756
98 Thư chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 tới toàn thể CBCNV chức nữ của Viện Ứng dụng công nghệ 4902
99 Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ bắt đầu thực hiện từ năm 2016 4967
100 Thông báo số 1: Diễn đàn Đổi mới - Chìa khóa cho sự phát triển 4651