Ngày/Day: 26Month/JanuaryNăm/Year: 2020

  • Vietnamese-VN
  • English (United Kingdom)

Viện Ứng dụng Công nghệ tích cực tham gia sự kiện TechDemo – Gia Lai 2019

Sự kiện trình diễn kết nối cung cầu công nghệ năm 2019 (TechDemo – Gia Lai 2019) được tổ chức tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai với chủ “Kết nối công nghệ bắt nhịp cuộc cách mạng công nghiệp 4.0” là một chuỗi các sự kiện nhằm thúc đẩy sự liên kết giữa các Viện Nghiên cứu, Trường đại học với doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội cho các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai đồng tổ chức từ ngày 24 đến 26 tháng 11 năm 2019.

Đảng Ủy và Lãnh đạo Viện Ứng dụng Công nghệ luôn luôn coi trọng việc giới thiệu các sản phẩm khoa học công nghệ và chuyển giao công nghệ là một trong những nội dung nhằm thúc đẩy việc đưa các kết quả nghiên cứu vào ứng trong đời sống và kinh tế. Việc tham gia sự kiện TechDemo – Gia Lai 2019 là cơ hội để các sản phẩm và công nghệ của Viện được trình diễn, tiếp cận với các doanh nghiệp, khách tham quan quan sự kiện. Trong dịp này  các chuyên gia của Viện đã tham gia tư vấn công nghệ trong 02 lĩnh vực là ứng dụng công nghệ Laser trong Y tế và sản xuất công nghiệp; Tư vấn các công nghệ chế biến sau thu hoạch.

Tại gian hàng giới thiệu các sản phẩm khoa học công nghệ của Viện, Viện đã trình diễn các công nghệ mới nhất đã được các nhà khoa học nghiên cứu và ứng dụng thành công trong thời gian gần đây như: Các chế phẩm sinh học công nghệ cao phục vụ trong nông nghiệp; Công nghệ Mạ màng cứng trên các sản phẩm dân dụng; Thiết bị khắc laser; Thiết bị laser Y tế,…

Việc tham gia trình diễn công nghệ và tư vấn công nghệ của Viện đã góp phần tạo nên thành công của sự kiện TechDemo – Gia Lai 2019.

 

Nguồn: Ban PTTT&CSHT

 

Thông tin tóm tắt về những kết quả mới của luận án tiến sĩ “Nghiên cứu, phát triển kỹ thuật định vị trong nhà sử dụng tín hiệu Wi-Fi”

Đề tài luận án: Nghiên cứu, phát triển kỹ thuật định vị trong nhà sử dụng tín hiệu Wi-Fi.

Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử

Mã số: 9520203

Nghiên cứu sinh: Vũ Trung Kiên

Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Lê Hùng Lân

Cơ sở đào tạo: Viện Ứng dụng Công nghệ

Toàn văn Luận án và tóm tắt Luận án tải tại đây

1. NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

Ở môi trường trong nhà, các điều kiện khách quan khác nhau như sự thay đổi của môi trường xung quanh (cửa đóng/mở, người đi lại…); sự suy hao của tín hiệu Wi-Fi; thiết bị thu phát Wi-Fi đột ngột ngừng hoạt động làm cho tập dữ liệu thu thập từ một điểm truy cập Wi-Fi (bao gồm các phép đo chỉ số cường độ tín hiệu nhận được - RSSI) có phân bố gồm đa thành phần Gauss; một phần dữ liệu có thể không quan sát được do bị “cắt”, bị “rớt”. Xuất phát từ thực tế này, luận án đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao độ chính xác, tối ưu thời gian định vị của hệ thống định vị trong nhà sử dụng kỹ thuật định vị dựa trên dấu vân tay Wi-Fi RSSI. Các kết quả mới của luận án bao gồm:

(1) Đề xuất thuật toán ước lượng các tham số trong mô hình mô tả phân bố của Wi-Fi RSSI (mô hình hỗn hợp Gauss - GMM) trong trường hợp không quan sát được một phần dữ liệu;

(2) Đề xuất thuật toán ước lượng số thành phần Gauss của GMM trong trường hợp không thu thập được đầy đủ dữ liệu;

(3) Đề xuất thuật toán định vị trong trường hợp không thu thập đủ dữ liệu ở giai đoạn định vị trực tuyến.

Các giải pháp đã đề xuất được kiểm nghiệm không qua dữ liệu mô phỏng và dữ liệu thực. Các kết quả thực nghiệm chứng minh hiệu quả của các đề xuất so với các kết quả trong các nghiên cứu gần nhất khi áp dụng cho hệ thống định vị trong nhà.

2. CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN

[CT1] Hoang Manh Kha, Duong Thi Hang, Vu Trung Kien, Trinh Anh Vu (2017), Enhancing WiFi based Indoor Positioning by Modeling measurement Data with GMM, IEEE International Conference on Advanced Technologies for Communications, IEEE, Quy Nhon, Vietnam, pp. 325-328

[CT2] Vu, T.K., Hoang, M.K., and Le, H.L. (2018), "WLAN Fingerprinting based Indoor Positioning in the Precence of Dropped Mixture Data", Journal of Military Science and Technology. 57A(3), pp. 25-34.

[CT3] Vu, Trung Kien and Le, Hung Lan (2018), "Gaussian Mixture Modeling for Wi-Fi Fingerprinting based Indoor Positioning in the Presence of Censored Data", Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering. 61(1), pp. 3-8, DOI: https://doi.org/10.31276/VJSTE.61(1).03-08

[CT4](ISI-Q2) Vu, Trung Kien, Hoang, Manh Kha, and Le, Hung Lan (2019), "An EM algorithm for GMM parameter estimation in the presence of censored and dropped data with potential application for indoor positioning", ICT Express, 5(2), pp. 120-123, DOI: 10.1016/j.icte.2018.08.001

BÀI BÁO ĐÃ ĐƯỢC CHẤP NHẬN:

[CT5](ISI-Q3) Vu, Trung Kien, Hoang, Manh Kha, and Le, Hung Lan (2019), “Performance Enhancement of Wi-Fi Fingerprinting based IPS by Accurate Parameter Estimation of Censored and Dropped Data”, Radioengineering, ISSN: 1805-9600. Submission: 06/04/2019, Reviews Opened: 27/05/2019, Accepted: 03/09/2019.

 

Thông báo lịch công tác của Lãnh đạo Viện từ ngày 18/11/2019 đến 24/11/2019