Ngày/Day: 23Month/Tháng 1Năm/Year: 2018

  • Vietnamese-VN
  • English (United Kingdom)

Thông báo lịch công tác của Lãnh đạo Viện từ ngày 13/11/2017 đến 18/11/2017

Đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ

Chiều ngày 2-11, tại Trung tâm Văn hóa và Hội nghị, Sở Khoa học và Công nghệ (KH - CN), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sóc Trăng cùng Viện Ứng dụng Công nghệ (Bộ KH - CN) tiến hành sơ kết “Chương trình phối hợp giữa các bên trong năm 2016 - 2017”.


Đồng chí Tăng Văn Dĩa - Phó Giám đốc Sở KH - CN phát biểu tại buổi sơ kết

Qua một năm ký kết hợp tác, Sở KH - CN Sóc Trăng đã phối hợp với Viện Ứng dụng và Công nghệ tổ chức các chuyến khảo sát thực địa vườn cam sành tại huyện Kế Sách; khảo sát vùng trồng hành tím; vùng nuôi tôm tại TX. Vĩnh Châu, huyện Trần Đề; khảo sát các phong tục tập quán của người dân tỉnh Sóc Trăng nhân lễ hội Đua ghe ngo của đồng bào dân tộc Khmer... Thông tin những nhu cầu về việc ứng dụng các tiến bộ KH - CN của tỉnh Sóc Trăng đến Viện Ứng dụng Công nghệ để nghiên cứu và lựa chọn hình thức và nội dung ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật phù hợp, như: ứng dụng công nghệ tiên tiến trong việc canh tác dưa lưới trong nhà màng, trồng nấm ăn và nấm dược liệu, triển khai thực hiện dự án trồng và cung cấp rau an toàn tại Trại Thực nghiệm Công nghệ sinh học tại tỉnh Sóc Trăng, dự án trồng rau an toàn tại TX. Ngã Năm, ứng dụng tưới tiết kiệm nước trên cây cam sành tại huyện Kế Sách.

Trong Chương trình phối hợp thực hiện năm 2017 - 2018, 3 đơn vị đã đề ra mục tiêu chung; theo đó, các bên sẽ đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH - CN các kết quả nghiên cứu về giống cây trồng, vật nuôi mới có năng suất, chất lượng cao, khả năng thích ứng cao với điều kiện biến đổi khí hậu; chuyển giao các công nghệ, tiến bộ kỹ thuật sản xuất trong nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng vào sản xuất và đời sống; giải quyết việc làm, bảo vệ môi trường, nâng cao thu nhập, góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn...

Theo đồng chí Tăng Văn Dĩa - Phó Giám đốc Sở KH - CN, các bên đã thống nhất lựa chọn một số nhiệm vụ khoa học công nghệ để xây dựng thuyết minh dự án triển khai thực hiện tại tỉnh Sóc Trăng trong năm 2017 - 2018, như: Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao trên cây cam sành; Ứng dụng tiến bộ KH - CN và các tiêu chuẩn chất lượng tiên tiến trong bảo quản sản phẩm trên các tàu khai thác hải sản trên biển; Ứng dụng công nghệ tiên tiến để nhân giống và nuôi trồng các giống cây trồng, vật nuôi, thủy hải sản là sản phẩm chủ lực, đặc trưng của địa phương để tạo lập và quảng bá thương hiệu của tỉnh Sóc Trăng; Ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn di sản văn hóa, đẩy mạnh quảng bá du lịch khu vực chùa Dơi, tỉnh Sóc Trăng...

 

Nguồn: Báo Sóc Trăng

Thông báo lịch công tác của Lãnh đạo Viện từ ngày 06/11/2017 đến 11/11/2017