Ngày/Day: 25Month/Tháng 3Năm/Year: 2019

  • Vietnamese-VN
  • English (United Kingdom)

Thông báo lịch công tác của Lãnh đạo Viện từ ngày 31/12//2018 đến 05/01/2019

Viện Ứng dụng Công nghệ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Chiều 26/12/2018, tại Hà Nội, Viện Ứng dụng Công nghệ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Trần Văn Tùng; đại diện lãnh đạo một số đơn vị của Bộ KH&CN cùng đại biểu cán bộ, viên chức và người lao động của Viện Ứng dụng Công nghệ.

Toàn cảnh Hội nghị

Thay mặt Lãnh đạo Viện, Viện trưởng Lê Hùng Lân đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng công tác năm 2019.

Viện trưởng Viện Ứng dụng Công nghệ Lê Hùng Lân báo cáo tại Hội nghị

Năm 2018, toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động của Viện Ứng dụng Công nghệ đã đoàn kết, tích cực công tác, vượt qua nhiều thử thách, hoàn thành các nhiệm vụ của kế hoạch năm do Lãnh đạo Bộ giao. Trong năm 2018, Viện đã rà soát, kiện toàn một bước cơ cấu tổ chức của Viện theo hướng tinh giản, hiệu quả. Điều lệ mới về tổ chức, hoạt động cũng như phương án tự chủ theo Nghị định 54 của Viện và các đơn vị trong Viện được xây dựng và ban hành. Theo đó mức độ tự chủ của Viện và các đơn vị trong Viện đã được nâng cao một bước đáng kể.

Viện đã chú trọng bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo tinh thần của nghị quyết Đảng ủy và đã đạt kết quả tốt. Viện đã cử được 12 cán bộ đi học Nghiên cứu sinh, bổ sung thêm 1 Tiến sĩ và 6 Thạc sĩ, 3 Nghiên cứu sinh chuẩn bị bảo vệ.

Về hoạt động nghiên cứu – triển khai, các chỉ tiêu về kết quả hoạt động KH&CN đều tăng cao so với những năm trước. Các nhiệm vụ KH&CN của Viện đều tập trung nghiên cứu ứng dụng các công nghệ tiên tiến bám sát vào các định hướng của nhà nước, kế hoạch công tác của Bộ, giải quyết những nhiệm vụ bức thiết phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước như công nghiệp, giao thông vận tải, nông nghiệp, du lịch, an ninh – quốc phòng, y tế và ươm tạo doanh nghiệp… Năm 2018 Viện đã chủ trì và tham gia triển khai 12 nhiệm vụ cấp quốc gia, 23 đề tài cấp Bộ, 11 đề tài cấp cơ sở, có 42 bài báo khoa học được công bố trong nước và quốc tế, 19 giải pháp và sản phẩm được áp dụng vào thực tế.

Đặc biệt, Trung tâm Vi điện tử và Tin học thuộc Viện đã xây dựng thành công Dự án “Nâng cao năng lực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các loại cảm biến vi cơ điện tử, tích hợp trong thiết bị đo lường, phân tích chuyên dụng ứng dụng trong quan trắc môi trường, đảm bảo an ninh xã hội và phát triển sản xuất công, nông nghiệp” tham gia Dự án FIRST “Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, khoa học và công nghệ”, Tiểu hợp phần 2a “Khoản tài trợ cho các tổ chức khoa học và công lập về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo”.

Viện đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN. Theo Quyết định số 1749/QĐ-BKHCN về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ KH&CN thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường năng lực tiệm cận cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, Viện được giao chủ trì 5 nhiệm vụ trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao và thành phố thông minh.

Với chủ trương bám sát nhu cầu thị trường, chú trọng triển khai sản phẩm nghiên cứu, ứng dụng kết quả nghiên cứu tạo ra sản phẩm mới, năm 2018 Viện đã có các kết quả dịch vụ có hàm lượng khoa học cao và ý nghĩa thực tiễn lớn, phục vụ lĩnh vực phát triển công nghiệp hỗ trợ, an ninh quốc phòng, nông nghiệp… Những kết quả đạt được đều thể hiện sự tiến bộ về năng lực, uy tín của các cán bộ khoa học trong Viện. Doanh thu từ các hoạt động KH&CN của các đơn vị đạt hơn 33 tỷ đồng vượt doanh thu 18 tỷ đồng năm 2017 và 21 tỷ đồng năm 2016. Doanh thu trung bình mỗi cán bộ là 372 triệu đồng/năm (hay 31 triệu đồng/1 tháng).

Đồng thời, Viện luôn bám sát các chương trình công tác của Bộ KH&CN với các địa phương. Viện đã kết hợp chặt chẽ với các Vụ chức năng và các Sở KH&CN  xây dựng, thực hiện nhiều nhiệm vụ KH&CN giải quyết những vấn đề bức thiết phục vụ phát triển KT-XH địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tại Hội nghị lãnh đạo Viện cũng thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế mà Viện chưa khắc phục triệt để như chưa tạo ra được nhiều sản phẩm chủ lực và hiệu quả kinh tế lớn, khả năng thương mại hóa các kết quả từ nhiệm vụ KH&CN chưa được như mong muốn và tương xứng với tiềm năng của Viện.

Tiếp nối những kết quả đạt được, năm 2019 Lãnh đạo Viện xác định nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện đó là kiện toàn lãnh đạo Viện nhiệm kỳ mới (2020-2025); tích cực triển khai, thực hiện các nhiệm vụ KH&CN; xây dựng cơ sở vật chất, tăng cường trang thiết bị cho các phòng thí nghiệm cũng như tăng cường nguồn nhân lực; chú trọng phát triển thị trường KH&CN; mở rộng hơp tác quốc tế nhằm nâng cao uy tín của viện và thu hút hỗ trợ phát triển các hoạt động chuyên môn.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã được nghe các ý kiến đóng góp và thảo luận về hoạt động của Viện trong thời gian qua và định hướng trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Văn Tùng đã khẳng định Viện đã có sự thay đổi, phát triển trong năm 2018 và chúc mừng những kết quả Viện đạt được trong năm qua. Viện đã bắt đầu đi vào hoạt động theo hướng tự chủ, các hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ đã đi vào thực tế và phát triển hơn. Thứ trưởng Trần Văn Tùng đã đưa ra ví dụ về mô hình tách chiết dầu dừa bằng công nghệ không gia nhiệt tại Công ty TNHH chế biến dừa Lương Quới (Bến Tre) và nhấn mạnh đây là một trong những kết quả về ứng dụng KH&CN cho sự phát triển kinh tế bền vững tại các địa phương, khẳng định KH&CN đi vào cuộc sống và phát triển KT-XH đất nước.

Trong năm 2019, để tăng cường hoạt động đổi mới sáng tạo, Thứ trưởng Trần Văn Tùng mong muốn Viện cần lựa chọn hướng đi rõ ràng, phát hiện ra những vấn đề mới, lắng nghe nhu cầu từ thị trường, từ xã hội, lắng nghe ý kiến của tập thể cán bộ, viên chức để có thể đề xuất ra được những nhiệm vụ KH&CN có tính thực tiễn cao. Đồng thời, Viện tiếp tục thực hiện tự chủ trong hoạt động. Đặc biệt là Viện cần xác định thế mạnh, tập trung phát triển để khi nói đến Viện Ứng dụng Công nghệ là phải nói đến một thương hiệu công nghệ mà không ai có thể vượt qua được. Là đơn vị đứng đầu trong ứng dụng và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển KT-XH, theo đó Viện cần giữ vững ổn định tất cả các hoạt động, giữ gìn đảm bảo sự đoàn kết của các tổ chức chính trị xã hội trong đơn vị hài hoà, đồng bộ để đảm bảo sự phát triển của đơn vị.

Thứ trưởng Trần Văn Tùng phát biểu tại Hội nghị

Nhân dịp này, Phó Viện trưởng Phạm Hương Sơn đã công bố Quyết định khen thưởng của Viện đối với cá nhân và tập thể trong năm 2018. Có 8 tập thể và 52 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 11 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”, 176 cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, 25 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

Phó Viện trưởng Viện Ứng dụng Công nghệ Phạm Hương Sơn báo cáo công tác thi đua khen thưởng năm 2018 của Viện vào trao bằng khen cho 11 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”

 

Nguồn: Viện Ứng dụng Công nghệ, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN

 

Hội thảo – Café công nghệ: Nâng cao năng lực hỗ trợ ươm tạo công nghệ và doanh nghiệp KHCN lĩnh vực dược liệu tại tỉnh Quảng Ninh

Nhằm nâng cao năng lực hỗ trợ hoạt động ươm tạo Công nghệ và Doanh nghiệp KHCN lĩnh vực Dược liệu tại tỉnh Quảng Ninh thông qua chuyển giao tri thức về hoạt động hỗ trợ cho cơ sở ươm tạo, ngày 21/12/2018, Trung tâm Ươm tạo Công nghệ và Doanh nghiệp KHCN phối hợp với Sở Khoa học & Công nghệ Quảng Ninh và Công ty CP Dược & Vật tư Y tế Quảng Ninh tổ chức buổi Hội thảo – Café Công nghệ “Nâng cao năng lực hỗ trợ ươm tạo công nghệ và doanh nghiệp KHCN lĩnh vực dược liệu tại tỉnh quảng ninh” tại Khách sạn City Bay Palace, thành phố Hạ Long.

Hội thảo có sự góp mặt của đại diện lãnh đạo các ban ngành tỉnh Quảng Ninh: Ông Hoàng Vĩnh Khuyến – Phó Giám đốc Sở KHCN; Đại diện Cục phát triển thị trường và Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ - Ông Trần Xuân Đích; đại diện các trường đại học trên địa bàn tỉnh: Ông Hoàng Hùng Thắng – Hiệu trưởng ĐH Công nghiệp Quảng Ninh, Ông Trần Trung Vỹ - Phó Hiệu trưởng ĐH Hạ Long; Các chuyên gia, nhà nghiên cứu Trường ĐH Quốc gia Hà Nội, Bệnh viện Y dược học Cổ truyền Hà Nội, Viện Dược liệu, Qũy đổi mới công nghệ quốc gia… cùng toàn thể đông đảo các Doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực Dược trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Tại buổi Hội thảo, Ông Trần Xuân Đích - Phó Cục trưởng Cục phát triển thị trường và Doanh nghiệp KHCN trao đổi kiến thức tổng thể về hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST); Các mô hình khởi nghiệp ĐMST; các cơ chế chính sách hiện hành của chính phủ trong lĩnh vực khởi nghiệp ĐMST. Ông cũng đưa các nhận định, phân tích chung về đặc thù của Quảng Ninh trong khởi nghiệp ĐMST. Ông đánh giá cao các nỗ lực của Quảng Ninh về vấn đề hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST của tỉnh mà kết quả là việc hình thành 2 trung tâm Ươm tạo Công nghệ và Doanh nghiệp KHCN trong lĩnh vực Dược và Gốm rất đặc thù của Quảng Ninh.

Ông Trần Xuân Đích – Phó Cục trưởng Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp KHCN phát biểu tại Hội thảo

Về phía đại diện Quỹ Đổi mới KHCN Quốc gia, TS Chử  Đức Hoàng chia sẻ các cách thức quản trị nguồn lực cho các dự án khởi nghiệp ĐMST đặc biệt là nguồn lực tài chính. Ngoài ra, ông cũng phân tích các trường hợp cụ thể khởi nghiệp trong lĩnh vực Dược liệu mà bản thân đã trực tiếp tư vấn và hỗ trợ triển khai. TS. Chử  Đức Hoàng khẳng định Quỹ Đổi mới KHCN Quốc gia luôn sẵn sàng đồng hành với các dự án khởi nghiệp ĐMST đặc biệt là trong lĩnh vực dược liệu.

Căn cứ vào tình hình nghiên cứu về các loại thảo dược của Việt Nam cũng như đặc điểm thổ nhưỡng và khí hậu của Quảng Ninh, ThS Ngô Quốc Luật - Viện Dược liệu đã đề xuất một số hướng phát triển trong lĩnh vực dược liệu cho Quảng Ninh. Các loại thảo dược như: Trà hoa vàng, chè Vằng, Trinh nữ hoàng cung, Ba kích tím, Kim tiền thảo … nên quan tâm phát triển. Song song với đó, Quảng Ninh có thể tiến hành nhập nội một số chủng dược liệu có giá trị kinh tế cao và rất phù hợp với Quảng Ninh như: Bách bộ, Trầm úc, Bồ công anh thấp …

ThS Ngô Quốc Luật – Viện Dược liệu phát biểu tham luận

Các công nghệ mới, hướng nghiên cứu mới, các vấn đề thương mại hóa sản phẩm dược cũng được các chuyên gia của ĐH Quốc Gia Hà Nội, Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Nội chia sẻ. Hiện nay, Khoa Y Dược của ĐH Quốc gia Hà Nội đang có rất nhiều các công nghệ hoàn thiện sẵn sàng được chuyển giao cho các đối tác có nhu cầu như: Công nghệ sản xuất viên hoàn giọt, viên bao phim Polyvitamin, các sản phẩm bào chế chứa Ag dạng nano, các sản phẩm thực phẩm chức năng có nguồn gốc từ biển … Các công nghệ này hoàn toàn có thể được áp dụng một cách hiệu quả cho các sản phẩm dược liệu đang là thế mạnh của Quảng Ninh.

Đi sâu vào lĩnh vực nghiệp vụ hỗ trợ ươm tạo công nghệ và doanh nghiệp KHCN, Ông Nguyễn Đức Thuận – Chủ tịch CiT EDU đã chia sẻ những kiến thức mang tính chất nền tảng về tư duy và triết lý khởi nghiệp nói chung. Trong bài phát biểu của mình, ông cũng nêu ra những nhận định cá nhân và liên hệ với điều kiện địa phương của Quảng Ninh: “Việc thành lập hai trung tâm ươm tạo về lĩnh vực rất đặc thù là Gốm và Dược liệu thể hiện những bước đi rất mạo hiểm, quyết tâm chính trị rất lớn nhưng cũng rất sáng tạo của tỉnh Quảng Ninh”. Đồng ý với quan điểm trên, Ông Trần Vũ Tuấn Phan – Giám đốc Trung tâm Ươm tạo Công nghệ và Doanh nghiệp KHCN – Viện Ứng dụng Công nghệ, đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng và vận hành mô hình trung tâm ươm tạo, chia sẻ việc sẵn sàng hợp tác trên tinh thần cùng phát triển với hai Trung tâm ươm tạo Dược và Gốm sứ của Quảng Ninh.

Ông Hoàng Vĩnh Khuyến – Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ Quảng Ninh phát biểu tại Hội thảo

Kết thúc buổi hội thảo, Ông Hoàng Vĩnh Khuyến – Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ Quảng Ninh gửi lời cảm ơn tới các chuyên gia, các đơn vị: Viện Dược liệu, Trung tâm Ươm tạo Công nghệ và Doanh nghiệp KHCN – Viện Ứng dụng Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội, Công ty CP Dược và Vật tư Y tế Quảng Ninh … đã cùng đồng hành trong những bước đầu tiên nhằm xây dựng và vận hành Trung tâm Ươm tạo Công nghệ và doanh nghiệp KHCN Dược của Quảng Ninh nói riêng và thương hiệu Dược liệu của Quảng Ninh nói chung. Ông cũng kêu gọi và hy vọng các chuyên gia, nhà nghiên cứu, các đơn vị sẽ tiếp tục đồng hành và tham gia sâu hơn nữa trong các nhiệm vụ tiếp theo để Quảng Ninh hoàn thành chiến lược trở thành vườn dược liệu của Việt Nam trong thời gian ngắn sắp tới.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Nguồn: Trung tâm Ươm tạo Công nghệ và Doanh nghiệp KHCN