Ngày/Day: 20Month/Tháng 11Năm/Year: 2018

  • Vietnamese-VN
  • English (United Kingdom)

Bảng quảng cáo

Thông báo lịch công tác của Lãnh đạo Viện từ ngày 10/09/2018 đến 15/09/2018

Từng bước áp dụng mô hình PPP - đồng hành với doanh nghiệp trong nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ

Mô hình đối tác công-tư (Public-Private-Partnership, PPP) hiện đã được áp dụng phổ biến, là sự hợp tác giữa nhà nước và tư nhân cho một dự án hay hoạt động phát triển nào đó, trong đó phổ biến nhất là nhà nước và các nhà đầu tư tư nhân cùng ký hợp đồng để phân chia lợi ích, rủi ro cũng như trách nhiệm của mỗi bên trong xây dựng cơ sở hạ tầng hay cung cấp dịch vụ công. Đối với một đơn vị sự nghiệp khoa học, mô hình này cũng có thể áp dụng ở giai đoạn đầu của quá trình tiếp cận, đồng hành cùng doanh nghiệp. Trong đó bằng nguồn lực của mình, đơn vị sẽ tham gia thực hiện các hoạt động tư vấn, nghiên cứu đánh giá tiềm năng ứng dụng hay chế thử “lô số 0” đối với một sản phẩm hay công nghệ cụ thể cho doanh nghiệp. Đây là một nhu cầu lớn của các doanh nghiệp SME hiện nay.

Với cách đi này, Trung tâm Công nghệ Vật liệu đã và đang phối hợp với một số doanh nghiệp để triển khai các chương trình hợp tác thử nghiệm ứng dụng các công nghệ của đơn vị, đánh giá sản phẩm mới cho doanh nghiệp với mục tiêu cùng phối hợp phát triển ứng dụng sản phẩm từ đó chia sẻ lợi ích từ những hoạt động triển khai thị trường thành công. Một trong những hoạt động hợp tác cụ thể là việc phối hợp thử nghiệm sử dụng thiết bị tạo điện trường của Công ty Cổ phần Sinh học Việt Nhật (Công ty Việt Nhật) và dung dịch diệt khuẩn polyme AD01 của Trung tâm trong bảo quản nông sản/thực phẩm. Trong đó:

- Công ty Việt Nhật cung cấp thiết bị (thiết bị tạo điện trường, tủ mát, tủ cấp đông) và mẫu thực phẩm cho các nội dung thử nghiệm.

- Trung tâm Công nghệ Vật liệu bố trí hạ tầng lắp đặt, nhân lực vận hành thử nghiệm thiết bị và tư vấn xây dựng quy trình bảo quản một số loại nông sản/thực phẩm bằng kho lạnh kết hợp sử dụng thiết bị tạo điện trường và dung dịch diệt khuẩn.

Với kỹ thuật này, dưới tác động của điện trường các phân tử nước trong thực phẩm sẽ chuyển sang trạng thái tập trung dưới dạng “hình vành khuyên” từ đó làm chậm tốc độ bay hơi và ngăn chặn sự mất nước của thực phẩm. Ngoài ra nước trong thực phẩm sẽ chuyển sang môi trường kiềm giúp cho màu thực phẩm được giữ ổn định (VD: màu xanh của rau, hoa, quả). Một số tác dụng chính của kỹ thuật được thể hiện trong hình dưới đây và từ những tác dụng này nông sản/thực phẩm có thể được bảo quản dài hơn so với phương pháp bảo quản ở nhiệt độ thấp truyền thống.


Một số tác dụng và ưu điểm chính của kỹ thuật bảo quản nông sản/thực phẩm bằng kho lạnh kết hợp sử dụng điện trường và dung dịch diệt khuẩn AD01

Sau thời gian triển khai, thông qua việc hợp tác này, hai bên đã xây dựng được một số quy trình có khả năng đáp ứng nhu cầu về bảo quản nông sản/thực phẩm và giới thiệu cho các doanh nghiệp như Công ty Cổ phần An Phú (Đắk Lắk) trong bảo quản quả Bơ tươi, Hợp tác xã Nhân Tâm (Bà Rịa – Vũng tàu) trong bảo quản quả Nhãn Xuồng Cơm Vàng là đặc sản tại địa phương. Trong thời gian tới, các thử nghiệm ở quy mô pilot (10 m3 kho lạnh) cùng các đánh giá cụ thể hơn về chỉ tiêu sinh hóa của nông sản sau bảo quản sẽ được triển khai ở các doanh nghiệp này.

(A)


(B)


Một số hình ảnh đánh giá cảm quan đối với bảo quản quả

Bơ tươi (A) và Nhãn Xuồng Cơm Vàng (B)

Kết quả đạt được của chương trình hợp tác nêu trên là một trong những cơ sở để Trung tâm Công nghệ Vật liệu từng bước phát triển được hoạt động dịch vụ khoa học kỹ thuật liên quan đến thử nghiệm, đánh giá các sản phẩm và công nghệ cho doanh nghiệp, góp phần vào việc khai thác hiệu quả các cơ sở hạ tầng, phòng thí nghiệm đã được đầu tư cũng như nâng cao khả năng nghiên cứu ứng dụng và tiếp cận, đồng hành, lấy doanh nghiệp làm trung tâm của đội ngũ cán bộ.

Nguồn: Trung tâm Công nghệ Vật liệu

Thông báo lịch công tác của Lãnh đạo Viện từ ngày 03/09/2018 đến 08/09/2018