Ngày/Day: 18Month/Tháng 11Năm/Year: 2017

  • Vietnamese-VN
  • English (United Kingdom)

Thông báo lịch công tác của Lãnh đạo Viện từ ngày 08/05/2017 đến 13/05/2017

Lễ Kết nạp Đảng viên mới năm 2017 Chi Bộ Văn phòng Viện Ứng dụng Công nghệ

Ngày 05 tháng 5 năm 2017, Chi Bộ Văn phòng Viện Ứng dụng Công nghệ đã trang trọng tổ chức Lễ kết nạp đồng chí Trần Thị Hoài Hương, đồng chí Nguyễn Kim Dung và đồng chí Nguyễn Thị Lê Hoa vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Buổi Lễ được tổ chức trang nghiêm, đúng theo quy định của Điều lệ Đảng. Đồng chí Lê Minh Tùng, Bí thư Chi bộ đã thay mặt Chi bộ đọc Quyết định kết nạp đảng viên và trao Quyết định cho 03 đảng viên mới.

Đứng trước cờ Tổ Quốc, cờ Đảng và chân dung Bác Hồ, đồng chí Trần Thị Hoài Hương, đồng chí Nguyễn Kim Dung và đồng chí Nguyễn Thị Lê Hoa đã đọc lời tuyên thệ trước sự chứng kiến của toàn thể đảng viên trong Chi bộ.

Đại diện Chi ủy, đồng chí Lê Minh Tùng  –  Bí thư Chi bộ phát biểu giao nhiệm vụ cho Đảng viên mới, đồng thời phân công Đảng viên giúp đỡ 03 đồng chí.

Đồng chí Trần Thị Hoài Hương, đồng chí Nguyễn Thị Lê Hoa và đồng chí Nguyễn Kim Dung là các cán bộ có lập trường tư tưởng, chính trị vững vàng; chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt các nội quy, quy chế của Viện. Sau một thời gian nỗ lực phấn đấu trong vị trí công tác của mình, các đồng chí đã có những đóng góp cho tập thể đơn vị, được sự giới thiệu và dìu dắt của các đồng chí đảng viên trong Chi Bộ Văn phòng, các đồng chí đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

 

Một số hình ảnh của buổi lễ:

 

 

 

 

 

Nguồn: Viện Ứng dụng Công nghệ

Thông báo lịch công tác của Lãnh đạo Viện từ ngày 01/05/2017 đến 06/05/2017