LIÊN HỆ

VIỆN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NACENTECH

25 Lê Thánh Tông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024.39333389

Fax: 024.39330267

Email: Email: vpudcn@most.gov.vn

Viện Ứng Dụng Công Nghệ Nacentech