NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Giới thiệu chung

Viện NACENTECH là một viện nghiên cứu liên ngành, đa ngành, đo đó những định hướng nghiên cứu của Viện vừa mang tính kế thừa (của những trung tâm thành lập từ những ngày đầu), vừa mang tính đổi mới, liên kết. Với đội ngũ cán bộ nghiên cứu trẻ đa dạng về ngành, nhiệt huyết, được dẫn dắt bởi các nhà khoa học có kinh nghiệm kết hợp cùng cơ sở vật chất được đầu tư hệ thống và bền vững, Viện NACENTECH đã và đang thực hiện một cách hiệu quả những nhiệm vụ khoa học và công nghệ, góp phần vào sức mạnh tổng lực của nền khoa học và công nghệ của đất nước.

Định hướng nghiên cứu

Viện tập trung, nhưng không giới hạn vào một số định hướng nghiên cứu chiến lược sau đây:

 • Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ laser, quang tử, quang – hồng ngoại và kỹ thuật y sinh, trong đó tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp, y tế và an ninh – quốc phòng;
 • Nghiên cứu, phát triển, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, đào tạo, hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực quang điện tử.
 • Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ PVD chế tạo các màng mỏng quang học, lớp phủ cứng, lớp phủ chức năng.
 • Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử lí ảnh 2D/3D trong các hệ thống tự động phân loại, kiểm tra sản phẩm; Nghiên cứu công nghệ chế tạo linh kiện quang học và cảm biến.
 • Nghiên cứu, triển khai ứng dụng các công nghệ cao, công nghệ mới trong lĩnh vực: vi điện tử, công nghệ thông tin – điều khiển tự động.
 • Nghiên cứu triển khai ứng dụng các công nghệ cao, công nghệ mới trong lĩnh vực sinh học.
 • Nghiên cứu ứng dụng và triển khai các công nghệ cao, công nghệ mới thuộc lĩnh vực công nghệ vật liệu và xử lý môi trường
 • Nghiên cứu phát triển các nguồn nguyên liệu làm thuốc và công nghệ tách chiết các chất có hoạt tính sinh học từ thực vật, tảo, vi sinh vật.
 • Nghiên cứu, giải mã và phát triển công nghệ trong lĩnh vực fiber laser
 • Nghiên cứu chế tạo các loại cảm biến thể rắn trên cơ sở vật liệu có cấu trúc nano, dựa trên công nghệ MEMS và vi điện tử.

Hệ thống Phòng thí nghiệm

Viện NACENTECH có hệ thống Phòng thí nghiệm (PTN) được đầu tư đồng bộ, hiện đại và được dẫn dắt bởi những cán bộ nghiên cứu vững về chuyên môn; năng động trong triển khai. Đó là:

 1. PTN Nghiên cứu Phát triển Ứng dụng Fiber Laser
 2. PTN Công nghệ thông tin và Tự động hóa
 3. PTN Phát triển Ứng dụng y sinh Công nghệ cao
 4. PTN Vi chế tạo và Khu chế thử sản phẩm công nghệ cao tại Hòa lạc (MPH)

Các phòng thí nghiệm thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu do Viện trưởng giao và triển khai thực hiện nhiều nội dung nghiên cứu với các đơn vị, cá nhân có nhu cầu, phù hợp với quy mô, nhân lực và thiết bị tại chỗ.