22:35 BNT Thứ tư, 22/01/2020
Trang chu

Hạng mục quản lý

Quản trị


QUẢN TRỊ HỆ THỐNG
Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
16 văn bản luật đã được thông qua tại kỳ họp thứ 10 01/03/2016

16 văn bản luật đã được thông qua tại kỳ họp thứ 10

Tải về
Điều lệ Viện ứng dụng công nghệ 07/01/2016

Điều lệ Viện ứng dụng công nghệ

Tải về
Taì liệu ôn tập 06/01/2016

Taì liệu ôn tập

Tải về
Điều lệ Trung tâm Ươm tạo công nghệ và Doanh nghiệp KHCN 06/01/2016

Điều lệ Trung tâm Ươm tạo công nghệ và Doanh nghiệp KHCN

Tải về
Điều lệ Trung tâm tích hợp công nghệ 06/01/2016

Điều lệ Trung tâm tích hợp công nghệ

Tải về
Điều lệ Trung tâm công nghệ Laser 06/01/2016

Điều lệ Trung tâm công nghệ Laser

Tải về
Điều lệ Trung tâm công nghệ Vi điện tử và Tin học 06/01/2016

Điều lệ Trung tâm công nghệ Vi điện tử và Tin học

Tải về
Điều lệ Ban quản lý Đầu tư và Phát triển dự án 06/01/2016

Điều lệ Ban quản lý Đầu tư và Phát triển dự án

Tải về
Điều lệ Trung tâm Sinh học thực nghiệm 06/01/2016

Điều lệ Trung tâm Sinh học thực nghiệm

Tải về
Điều lệ Trung tâm công nghệ Vật liệu 06/01/2016

Điều lệ Trung tâm công nghệ Vật liệu

Tải về
Điều lệ Trung tâm Quang điện tử 06/01/2016

Điều lệ Trung tâm Quang điện tử

Tải về
Điều lệ Văn phòng Viện 06/01/2016

Điều lệ Văn phòng Viện

Tải về
Điều lệ Ban kế hoạch - Tài chính 01/01/2016

Điều lệ Ban kế hoạch - Tài chính

Tải về
Thông tư quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ mời thầu 01/01/2016

Thông tư quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ mời...

Tải về
Quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu 05/01/2016

Quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ...

Tải về
Thông tư Quy định về tổ chức lựa chọn nhà thầu 01/12/2015

Thông tư Quy định về tổ chức lựa chọn nhà thầu, số...

Tải về
Phụ lục quy chế Thi đua khen thưởng 12/11/2015

Phụ lục quy chế Thi đua khen thưởng - Ban hành kèm theo Quy...

Tải về
Quy chế thi đua khen thưởng của Viện ứng dụng công nghệ 09/11/2015

Quy chế thi đua khen thưởng của Viện ứng dụng công nghệ

Tải về
Quyết định về việc ban hành quy chế làm việc của Viện ứng dụng công nghệ 02/11/2015

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế làm việc của Viện Ứng...

Tải về
Quy chế làm việc của Viện ứng dụng công nghệ 02/11/2015

Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-VƯDCN ngày ...

Tải về