05:07 BNT Thứ hai, 10/12/2018
Trang chu

Hạng mục quản lý

Quản trị


QUẢN TRỊ HỆ THỐNG

Trang nhất » Quản lý văn bản

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Taì liệu ôn tập 06/01/2016

Taì liệu ôn tập

Tải về
Điều lệ Trung tâm Ươm tạo công nghệ và Doanh nghiệp KHCN 06/01/2016

Điều lệ Trung tâm Ươm tạo công nghệ và Doanh nghiệp KHCN

Tải về
Điều lệ Trung tâm tích hợp công nghệ 06/01/2016

Điều lệ Trung tâm tích hợp công nghệ

Tải về
Điều lệ Trung tâm công nghệ Laser 06/01/2016

Điều lệ Trung tâm công nghệ Laser

Tải về
Điều lệ Trung tâm công nghệ Vi điện tử và Tin học 06/01/2016

Điều lệ Trung tâm công nghệ Vi điện tử và Tin học

Tải về
Điều lệ Trung tâm Sinh học thực nghiệm 06/01/2016

Điều lệ Trung tâm Sinh học thực nghiệm

Tải về
Điều lệ Trung tâm công nghệ Vật liệu 06/01/2016

Điều lệ Trung tâm công nghệ Vật liệu

Tải về
Điều lệ Văn phòng Viện 06/01/2016

Điều lệ Văn phòng Viện

Tải về
Điều lệ Ban kế hoạch - Tài chính 01/01/2016

Điều lệ Ban kế hoạch - Tài chính

Tải về
Thông tư quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ mời thầu 01/01/2016

Thông tư quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ mời...

Tải về
Phụ lục quy chế Thi đua khen thưởng 12/11/2015

Phụ lục quy chế Thi đua khen thưởng - Ban hành kèm theo Quy...

Tải về
Quy chế làm việc của Viện ứng dụng công nghệ 02/11/2015

Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-VƯDCN ngày ...

Tải về
Mẫu đơn xin tuyển dụng 09/11/2015

Mẫu đơn xin tuyển dụng

Tải về
Chỉ tiêu Tuyển dụng 09/11/2015

Chỉ tiêu Tuyển dụng

Tải về
Dự thảo quy chế Website Viện ứng dụng công nghệ 31/03/2015

Dự thảo quy chế Website Viện ứng dụng công nghệ

Tải về
Dự thảo quy chế làm việc của Viện ứng dụng công nghệ 05/03/2015

Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-VƯDCN ngày ...

Tải về
Thông báo kế hoạch hội thảo khoa học 10/07/2014

Kế hoạch hội thảo khoa học Quý III - 2014

Tải về
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Ứng dụng công nghệ 26/05/2014

Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BKHCN ngày ...

Tải về
Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học 08/05/2014

Thông tin về kế hoạch tổ chức các chương trình hội thảo khoa...

Tải về