HỢP TÁC – ĐỐI NGOẠI

Với trên 35 năm phát triển, Viện NACENTECH đã xây dựng một mạng lưới hợp tác rộng khắp trong và ngoài nước. Đối tác hợp tác trong nước của Viện bao gồm hệ thống doanh nghiệp, sở khoa học công nghệ; viện nghiên cứu và các trường đại học kỹ thuật hàng đầu.

International Collaboration MapĐối tác hợp tác nước ngoài của Viện NACNETECH chủ yếu tập trung tại những trung tâm khoa học và công nghệ toàn cầu, sẵn sàng hợp tác cùng Việt Nam để chuyển giao, hợp tác cùng phát triển, giới thiệu những công nghệ tiên tiến cho Việt Nam và khu vực.

—————-

Liên hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế

Nguyễn Minh Nam

Điện thoại: 0888040574

Email: nguyenminhnam040574@gmail.com