Laser CO2 phẫu thuật

(Ảnh đại diện – một số specs cơ bản)