Thiết bị phẫu thuật quang đông cầm máu APC

(Ảnh đại diện – một số specs cơ bản)