PHÓ VIỆN TRƯỞNG – TRẦN HÙNG THUẬN

Ảnh website's Thuận-1

TS. TRẦN HÙNG THUẬN

PHÓ VIỆN TRƯỞNG
0943724769
25 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
  • + Công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực;
  • + Công tác hợp tác quốc tế, hội thảo, hội nghị;
  • + Công tác đầu tư tăng cường trang thiết bị;
  • + Các hoạt động ươm tạo công nghệ; ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ;
  • + Công tác Thông tin – Tuyên truyền, trang thông tin điện tử của Viện;
  • + Hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
  • + Văn phòng Viện (giúp Viện trưởng);
  • + Trung tâm Công nghệ Vật liệu;
  • + Trung tâm Ươm tạo công nghệ và doanh nghiệp khoa học công nghệ;
  • + Khu thử nghiệm và phát triển công nghệ của Viện tại thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.