Chi nhánh Viện Ứng dụng công nghệ tại Tp. HCM tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ (2020-2022)

Được sự uỷ quyền của Viện Ứng dụng công nghệ, sáng ngày 28/11/2022 Chi nhánh Viện Ứng dụng công nghệ tại Tp. HCM (Chi nhánh) đã tổ chức buổi họp Hội đồng khoa học công nghệ đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở cho đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ thực hiện từ năm 2020 “Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học từ cây sở, cây dầu giun và cây nghể răm để phòng trừ một số côn trùng gây hại trên cây chanh dây”. Hội đồng nghiệm thu đề tài gồm 5 thành viên: Chủ tịch PGS. TS Phan Thị Phượng Trang – Trường Đại học Khoa học tự nhiên Tp. HCM; Phó chủ tịch: PGS.TS. Hồ Viết Thế – Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm Tp.HCM; Uỷ viên phản biện 1: TS. Ngô Minh Dũng – Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam; Uỷ viên phản biện 2: TS. Nguyễn Văn Vinh – Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tp.HCM; Uỷ viên: TS. Võ Đình Quang – Hội Nông nghiệp tuần hoàn.
Đại diện nhóm thực hiện, ThS. Đỗ Thị Mai Trinh đã báo cáo kết quả thực hiện của đề tài, theo đó đề tài đã được thực hiện đúng 100% khối lượng công việc và đạt 100% kết quả theo đúng đề cương thuyết minh của nhiệm vụ. Đáng chú ý sản phẩm Dạng I của đề tài là tạo ra được 100 lít chế phẩm sinh học có hàm lượng các hoạt chất diệt côn trùng cao, cụ thể: kết quả phân tích một số hoạt chất chính tại Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia và Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm Tp. HCM cho thấy: hàm lượng Saponin: 19,0 %; Ascaridol: 39,3 %; Terpinolene: 39,46 %. Kết quả nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và thử nghiệm ngoài đồng ruộng đã cho thấy, chế phẩm của đề tài diệt trừ trên 70% các đối tượng rầy mềm (Aphis gossypii) và bọ phấn trắng (Bemisia tabaci) gây hại cây chanh dây. So sánh với các sản phẩm đang sử dụng phổ biến ngoài thị trường, chế phẩm của đề tài diệt có hiệu quả trừ côn trùng tương đương với thuốc hoá học Actara 25WG (hoạt chất Thiamethoxam) và cao hơn so với thuốc sinh học Voliam Tarro 063SC (hoạt chất Abamectin). Hội đồng đánh giá cao kết quả của đề tài và đề nghị Chi nhánh tiếp tục nghiên cứu trên các đối tượng côn trùng gây hại khác, sớm có khuyến cáo sử dụng rộng rãi trong sản xuất nông nghiệp nhất là các vùng canh tác nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp theo các mô hình GAP phục vụ nhu cầu tiêu thụ nông sản sạch trong nước và xuất khẩu. Hội đồng đồng ý nghiệm thu đề tài với kết quả 5/5 thành viên tán thành, đạt 100%.
Thay mặt cho đơn vị thực hiện đề tài TS. Trương Minh Ngọc – Giám đốc Chi nhánh gửi lời cảm ơn đến các thành viên hội đồng đã đến tham dự và góp ý cho nhóm thực hiện đề tài hoàn thiện báo cáo tổng kết nhiệm vụ, đồng thời TS. Trương Minh Ngọc đề nghị Hội đồng tiếp tục góp ý, ủng hộ cho các hoạt động nghiên cứu khoa học của Chi nhánh trong thời gian tới.

(Một số hình ảnh tại buổi họp nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ)

Nguồn: Chi nhánh Viện Ứng dụng công nghệ tại Tp. HCM