TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU

chức năng nhiệm vụ

Trung tâm Công nghệ Vật liệu thuộc Viện Ứng dụng Công nghệ thực hiện chức năng nghiên cứu, ứng dụng và triển khai các công nghệ cao, công nghệ mới thuộc lĩnh vực công nghệ vật liệu và xử lý môi trường.

Nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao các công nghệ cao, công nghệ mới về các lĩnh vực công nghệ vật liệu và công nghệ xử lý môi trường vào sản xuất và đời sống.

Thực hiện đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn về các chuyên ngành thuộc lĩnh vực công nghệ vật liệu và công nghệ xử lý môi trường.

Hợp tác nghiên cứu khoa học, liên doanh, liên kết, đầu tư thử nghiệm, phát triển kỹ thuật, công nghệ mới, dịch vụ khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực công nghệ vật liệu và công nghệ xử lý môi trường; Tư vấn xây dựng, thẩm định các dự án công nghệ, công nghệ cao thuộc lĩnh vực công nghệ vật liệu và công nghệ xử lý môi trường.

Thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ thử nghiệm, kiểm chuẩn, đánh giá chất lượng sản phẩm, thiết bị công nghệ; Tư vấn, thiết kế, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, cung cấp giải pháp kỹ thuật, chế thử sản phẩm; Chuyển giao công nghệ, các giải pháp kỹ thuật, bí quyết công nghệ trong lĩnh vực công nghệ vật liệu và công nghệ xử lý môi trường…

Điều lệ tổ chức hoạt động của TT CN Vật liệu: Tải tại đây

cơ cấu tổ chức

Ban Giám đốc

Phòng Quản lý tổng hợp

Phòng Công nghệ Vật liệu tổ hợp

Phòng Công nghệ và Vật liệu thích ứng

thành tựu nổi bật

Giải ba – Giải thưởng Sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2008 (VIFOTEC) về Công nghệ chế tạo xuồng polyme compozit cấu trúc sandwich (lõi tổ ong) chất lượng cao cho quốc phòng.

Giải nhì – Giải thưởng Sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2012 (VIFOTEC) về Phương pháp chế tạo và ứng dụng lâm sàng miếng vá hộp sọ toàn phần compozit carbon – polyete ete keton (C-PEEK) để vá khuyết hổng sọ tại Việt Nam.

Bằng độc quyền sáng chế số 5673 (năm 2006) do Cục Sở hữu trí tuệ Bộ KH&CN cấp: Ống chân giả composite.

Bằng độc quyền sáng chế số 10568 (năm 2012) do Cục Sở hữu trí tuệ Bộ KH&CN cấp: Phương pháp chế tạo miếng vá hộ sọ toàn phần compozit cacbon-polyete ete keton.

Giải pháp hữu ích được Cục Sở hữu trí tuệ Bộ KH&CN chấp nhận đơn (số đơn: 2-2017-00207): Quy trình và hệ thống xử lý nước thải (năm 2017).

Giám đốc: TS. Chu Xuân Quang

0912417741
C6 Thanh Xuân Bắc, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội

Liên hệ

(024) 35545023
C6 Thanh Xuân Bắc, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội