BAN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG & CƠ SỞ HẠ TẦNG

Chức năng nhiệm vụ

Thực hiện chức năng tìm kiếm phát triển thị trường của Viện, quản lý khai thác các cơ sở hạ tầng, quản lý các dự án đầu tư chiều sâu, các dự án sửa chữa chống xuống cấp, các dự án hợp tác đầu tư, liên doanh.

Quản lý, khai thác cơ sở vật chất tại các Khu nghiên cứu thử nghiệm và Phát triển công nghệ của Viện tại khu Công nghệ cao Hòa Lạc và thị trấn Bần Yên nhân, tỉnh Hưng Yên nhằm mục đích nghiên cứu, sản xuất thử, thử nghiệm, ứng dụng chuyển giao công nghệ cho các đơn vị trong và ngoài Viện.

Quảng bá, truyền thông, xúc tiến ứng dụng và chuyển giao các dự án, sản phẩm công nghệ, các đề tài nghiên cứu của Viện, của các tổ chức khoa học trong và ngoài nước đến các đối tác có nhu cầu.

Tổ chức xúc tiến các hoạt động hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết vào các dự án, doanh nghiệp theo quy định.

Tổ chức tìm kiếm, xúc tiến, kết nối, phát triển các nhiệm vụ khoa học công nghệ trên cơ sở phạm vi, chức năng của Viện và theo quy định pháp luật.

Chức năng, nhiệm vụ của Ban PTTT & CSHT: Tải tại đây

cơ cấu tổ chức

Ban Giám đốc

Phòng Phát triển thị trường

Phòng Khai thác cơ sở hạ tầng và Quản lý dự án

thành tựu nổi bật

Tổ chức thực hiện thành công các dự án đầu tư chiều sâu: Dự án Phòng thí nghiệm phát triển ứng dụng y sinh công nghệ cao; Dự án Phòng thí nghiệm Nghiên cứu thiết kế chế tạo các linh kiện cảm biến dựa trên công nghệ MEMS/NEMS – Quang điện tử và Khu nghiên cứu chế thử sản phẩm công nghệ cao và các dự án đầu tư theo định hướng của Viện trong giai đoạn trung hạn và dài hạn.

Đầu mối tổ chức thực hiện các dự án tăng cường trang thiết bị và các dự án cải tạo sửa chữa chống xuống cấp được Viện giao. Các cơ sở hạ tầng và trang thiết bị sau khi được đầu tư đã tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị trực thuộc Viện đổi mới hoạt động, tạo ra sức mạnh tổng hợp đồng bộ, các sản phẩm mới, mở rộng quy mô, đa ngành, đa lĩnh vực hoạt động và ứng dụng nhanh chóng các thành tựu khoa học tiên tiến để từng bước nâng cao chất lượng và tính thương mại sản phẩm của khoa học và công nghệ.

Phối hợp với các đơn vị thuộc Viện trong việc mở rộng và triển khai các dự án hợp tác nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm với các doanh nghiệp/cá nhân Khu Thử nghiệm và Phát triển Công nghệ tại tỉnh Hưng Yên và Khu CNC Hoà Lạc, từng bước nâng cao chất lượng nghiên cứu, tính thương mại sản phẩm của khoa học và công nghệ, tạo sức mạnh cạnh tranh trên thị trường KHCN.

Giám đốc: ThS. Lê Mạnh Hùng

25 Lê Thánh Tông, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
0974224468

Liên hệ

25 Lê Thánh Tông, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
024 39335445