TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ VI ĐIỆN TỬ & TIN HỌC

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Trung tâm Công nghệ Vi điện tử và Tin học thuộc Viện Ứng dụng Công nghệ thực hiện chức năng nghiên cứu, triển khai ứng dụng các công nghệ cao, công nghệ mới trong lĩnh vực: vi điện tử, công nghệ thông tin – điều khiển tự động.

Khai thác có mục đích các nguồn lực dự án thuộc các Bộ, Ngành và Địa phương trên cơ sở tiềm năng sẵn có của đơn vị gắn chặt với nhu cầu nâng cao năng suất chất lượng của các ngành kinh tế kỹ thuật.

Tập trung các nguồn lực triển khai các sản phẩm hiện có của đơn vị ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp công nghệ cao theo tinh thần chỉ thị của Chính phủ và chương trình hành động của Bộ và Viện; Tập trung xây dựng đề án, dự án nhằm bổ sung tăng cường năng lực nghiên cứu theo các chương trình của First, Nafosted, các dự án tăng cường trang thiết bị của Bộ Khoa học và Công nghệ…

Phối hợp với các Bộ, Ngành, Địa phương như triển khai các nhiệm vụ cấp thiết, độc lập cấp Quốc gia, các đề tài, dự án phát triển; ổn định và phát triển nguồn nhân lực theo hướng chuyên môn sâu cho định hướng nghiên cứu ứng dụng tạo sản phẩm công nghệ đáp ứng các ngành kinh tế được ưu tiên trọng điểm trong chiến lược phát triển của nhà nước.

Mở rộng hợp tác trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực hoạt động của đơn vị.

Điều lệ tổ chức hoạt động của TT CN Vi điện tử & Tin học: Tải tại đây

cơ cấu tổ chức

Ban Giám đốc

Phòng Quản lý tổng hợp

Phòng Công nghệ Vi điện tử

Phòng Điện tử chuyên dụng

Phòng Công nghệ thông tin

Phòng Xử lý tín hiệu

Phòng Triển khai công nghệ

thành tựu nổi bật

Chuyển giao công nghệ thiết kế Vi điện tử cho nhà máy và cơ sở nghiên cứu trong nước. Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mạch điều khiển thời gian thực, tốc độ cao dùng công nghệ mạch Vi điện tử cho nhà máy thủy điện, nhiệt điện, hệ thống mô phỏng…

Đạt giải thưởng cúp vàng Techmart Asian +3 về sản phẩm Call Center tiếng Việt. Quyết định chấp nhận đơn sở hữu trí tuệ về “Hệ thống đèn LED chiếu sáng trong nuôi cấy mô”. Được cấp quyền sở hữu trí tuệ về giải pháp hữu ích “Phương pháp hàn linh kiện cao tần công suất lớn sử dụng Coin đồng” và “Thiết bị vô tuyến tích hợp bộ song công trên đế tản nhiệt”.

Sản phẩm là kết quả nghiên cứu đã được triển khai được trên 200 đơn vị sử dụng thuộc các lĩnh vực: Bảng LED hiển thị kết quả thi đấu phục vụ giải thể thao quốc gia và khu vực; Thiết bị  tiêu chuẩn phục vụ giáo dục và dạy nghề; Thiết bị CNTT phục vụ hành chính một cửa, quản lý bến bãi; Mạch điện tử điều khiển, giám sát cho nhà máy thủy điện và nhiệt điện…

Giám đốc: ThS. Nguyễn Huy Công

(024) 38549215 - 0904103244
C6 Thanh Xuân Bắc, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội

Liên hệ

(024) 35540463
C6 Thanh Xuân Bắc, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội