TRUNG TÂM QUANG ĐIỆN TỬ

chức năng nhiệm vụ

Nghiên cứu, phát triển, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, đào tạo, hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực quang điện tử.

Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ PVD chế tạo các màng mỏng quang học, lớp phủ cứng, lớp phủ chức năng.

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử lí ảnh 2D/3D trong các hệ thống tự động phân loại, kiểm tra sản phẩm; nghiên cứu công nghệ chế tạo linh kiện quang học và cảm biến.

Cung cấp dịch vụ: màng cứng và mạ trang trí trên cơ sở các vật liệu nhóm Nitride (TiN, ZrN, CrN); Công nghệ mạ PVD trên nhựa.

Tìm kiếm và phát triển các công nghệ trong lĩnh vực quang điện tử, phù hợp với xu thế phát triển của KHCN trong nước và thế giới.

Điều lệ tổ chức hoạt động của TT Quang điện tử: Tải tại đây

cơ cấu tổ chức

Ban Giám đốc

Phòng Quản lý tổng hợp

Phòng Triển khai thị trường

Phòng Công nghệ Màng mỏng

Phòng Công nghệ Quang cơ điện tử

Phòng Công nghệ Chế tạo linh kiện và cảm biến quang học

thành tựu nổi bật

Công nghệ PVD mạ màng mỏng quang học, chuyển giao công nghệ cho nhiều nhà máy quốc phòng. Cung cấp dịch vụ mạ trên nhựa cho hàng loạt sản phẩm dân dụng.

Công nghệ PVD mạ màng cứng TiN, CrN, ZrN. Giải Nhì Hội thi sáng tạo kỹ thuật Bộ Khoa học và Công nghệ lần thứ nhất 2008-2009, về công nghệ mạ màng ZrN.

Thiết kế, chế tạo linh kiện quang học đặc biệt vùng hồng ngoại.

Thiết bị quét 3D quang học dựa trên nguyên lí ánh sáng cấu trúc; Robot tự dẫn đường.

Phó Giám đốc phụ trách: ThS. Nguyễn Thành Hợp

0915572748
C6 Thanh Xuân Bắc, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội

Liên hệ

(024) 38549425
C6 Thanh Xuân Bắc, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội

Phó Giám đốc: ThS. Nguyễn Duy Dân

0915572748
C6 Thanh Xuân Bắc, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội