TRUNG TÂM SINH HỌC THỰC NGHIỆM

chức năng nhiệm vụ

Trung tâm Sinh học Thực nghiệm thuộc Viện Ứng dụng công nghệ thực hiện chức năng nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng các công nghệ cao, công nghệ mới trong lĩnh vực sinh học.

Nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao các công nghệ cao, công nghệ mới về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao vào sản xuất và đời sống, trong đó tập trung vào nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất và chế biến dược liệu, môi trường, bảo tồn và phát triển nguồn gen.

Tổ chức, tham gia các hoạt động đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghệ sinh học, nông nghiệp, chế biến thực phẩm/dược liệu, môi trường…

Hợp tác nghiên cứu khoa học, liên doanh, liên kết, đầu tư thử nghiệm, phát triển kĩ thuật, công nghệ mới, dịch vụ khoa học và công nghệ; Tư vấn xây dựng các dự án công nghệ, công nghệ cao phù hợp trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng được giao.

Thực hiện các hoạt động cung cấp dịch vụ thử nghiệm, đo lường, đánh giá chất lượng sản phẩm, tư vấn, cung cấp giải pháp kĩ thuật, chế thử sản phẩm; Chuyển giao công nghệ; Sản xuất, kinh doanh các chế phẩm/sản phẩm là kết quả nghiên cứu, sản phẩm/hàng hóa công nghệ cao, máy móc, thiết bị hoặc dây chuyền công nghệ, vật tư, nguyên vật liệu, chuyên ngành…

Điều lệ tổ chức hoạt động của TT Sinh học thực nghiệm: Tải tại đây

cơ cấu tổ chức

Ban Giám đốc

Phòng Quản lý tổng hợp

Phòng Hóa sinh môi trường

Phòng Nghiên cứu chế thử các sản phẩm sinh học

thành tựu nổi bật

Giải ba – Giải thưởng Sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam (VIFOTEC) năm 1996 về Công nghệ sản xuất các chế phẩm giàu dinh dưỡng và giàu hoạt chất sinh học từ nguồn vi tảo cho người và động vật.

Giải thưởng Kovalevskaia năm 2012 dành cho tập thể.

Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2015 dành cho tập thể.

Được cấp 01 sáng chế (Phương pháp phân lập và giữ giống tảo Spirulina – Số 13874 năm 2015), 02 giải pháp hữu ích (Quy trình nhân giống cây Lan kim tuyến – Số 1486 năm 2017 và Quy trình sản xuất dầu dừa nguyên sinh – Số 1502 năm 2017) và hơn 150 bài báo công bố trên Tạp chí và Hội nghị chuyên ngành trong nước và Quốc tế.

Nhiều kết quả nghiên cứu KH&CN đã được chuyển giao thành công cho nhiều địa phương: Hải Dương, Vĩnh Phúc, Lai Châu, Cao Bằng, Phú Yên, Thanh Hóa, Bến Tre, Hà Nam…

Phó Giám đốc phụ trách: TS. Trần Bảo Trâm

(024) 35542415 - 0913275850
C6 Thanh Xuân Bắc, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội

Liên hệ

(024) 38549438
C6 Thanh Xuân Bắc, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội

Phó Giám đốc: ThS. Nguyễn Thị Thanh Mai

0984326754
C6 Thanh Xuân Bắc, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội